Green-pl on DeviantArthttps://www.deviantart.com/green-pl/art/Drunkard-37627495Green-pl

Deviation Actions

Green-pl's avatar

Drunkard

By
Published:
549 Views

Description

..
Image size
638x900px 386.01 KB
© 2006 - 2024 Green-pl
Comments6
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Goha-fibre's avatar
Dobre, ale polecam stosowanie miękkich ołówków, cienie staną się wtedy bardziej wyraziste :)