Deviation Actions

GrahamSym's avatar

Visions from Within

Published:
By
4K Views
 © Copyright 2012 - 2014 Graham Symmons
Raw fractal created in Mandelbulb 3D No postwork


Tweak of Road to Nowhere by GrahamSym

Which is a tweak of SPHERISTERIUM by DorianoArt
By Dorianoart dorianoart.deviantart.com/

Reflection image my stock grahamsym.deviantart.com/galle…


Mandelbulb3Dv17{
V....ER....C/...I....2....EdL70G/1P0.rvIkTd2hU0ELph7hTMpzzfxftC17i.rzaHyR1.cDR.k
................................PzbdVhAvc.2........A./..................y.2.....
................/Mk1/....6k03...g.....E4.....M2wWNIxvTnD/......./fq/1dkpXm1.QJJf
./EnAnQD16../..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.w1...sDqMH3vb/swv92MsCG5dZ.z8e5XqZYa8oDZMkxvscy.x9eAnEBtDq9z.FvgMiHjKija/xraKXB
jwv09vK7y3DEzehByMkUqOkj......Ia..............sD/A....sD..kz....................
.............oAnAr1...sD....z.lRj9.grxi.EVrv0.DSj9.Ytxi.kcrv0.hSj9......I....k1.
..................kz.wzzz1.U..6.P....61...EB....U0...w.....F....8/...I1.....Sl52
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dE16.5c..zzzz...wQOr9PExj.QyqwCg7mz1..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................krVB0Eloq9.zzFZTd3.APOd.szDnBLZ.c9o
91EzThKR//UJOZ4.Qs5YUp6.CmsY..bTg/5c.kpf60.lyRPj0/kPYZ1.MwLZX75.CRMD.kqTMGsg.Im4
c..kzNNGP/k3WY/....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.HhKOZB56c61AdwpQoZ4RXVa9Wp4Q....
E6...E....E.....I....Y....kMtlKOiFKNmZYFH/EP..........................U1C.......
0..................wz.........zD........kz1.............................6.2.....
........................kzXNaNaNaNavz.........yD................................
.....................2.....3....7....A5QcJaQZZYFH/UFH/.Ig3aPZ/..................
.sU1.sk1DwU.4.................zD..........2.............................6.2.....
...wz.........zD........kz1........wz...........................................
................................/....E/....0....IZ4PdtqN7NoI.MoI................
....................0.....................................................2.....
...../.............................wz...........................................
..........................................E.....I....Y....kQkVKNmJKG4B3.........
......................U1C.U1Dwk10..................qz..........E........ozXaNaNa
NaNtz0.......UyD........kz1........wz.........zD................................
........................................................}
Image details
Image size
4500x3000px 3.8 MB
© 2012 - 2022 GrahamSym
Comments87
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In