Deviation Actions

GrahamSym's avatar

Populating Other Worlds

By
Published:
2.2K Views

Description

© Copyright 2012 GrahamSymmons
Raw fractal created in Mandelbulb 3D No postwork
It is polite to fave if you download

Background my stock
Planet texture map. [link]


Mandelbulb3Dv17{
V.....r3...cD...I....2....U6MMefh7h0.bESM8jwo01EWE85CCcU/.Qn1e8H7i7vziTRhjH7.T.k
................................hyL9qju0Y.2........A./..................y.2.....
................/Mk1/....6kM1...X.....E4.....gKDfNsvP8kD/.......Vfq/3dkpXm1.zIJf
0/EnAnQD16..5..........wz..................................u1....y1...sD...../..
.w1...sDcpefZgK.0wvyU3f6HkL1zGBf.xp00qnDgeHUz.tUvwffZqBp/Wj7zUH8p.EzzIijAR4//66Y
aw93Y4IRbMoCzyfmkjpUF2lj......2lv1............sD/U....sD..kz....................
.............oAnAr1...sD....z.lRi9.grti.EVbv0.DSi9.Ytti.kcbv0.hSi9......I....k1.
..................kz.......U..6.P....61...EB....U0...w.....F....8/...I1.....Sl52
...U.0........../AE/.AV5j.6.5c..zzzz..kfILV56Lzj.QyqwCg7mz1..........2U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0........../6U0.wzzz1................................E.0c..
zzzz.................................2U.8.kzzzD.................................
/6U0.wzzz1...................................krVB0Eloq9.zzFZTd3.APOd.szDnBLZ.c9o
91EzThKR//UJOZ4.Qs5YUp6.CmsY..bTg/5c.kpf60.lyRPj0/kPYZ1.MwLZX75.CRMD.kqTMGsg.Im4
c..kzNNGP/k3WY/....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.n/LMUUGAdsWOkR4.oZ4RXVa9Wp4Q....
E6...E....E.....I....Y....kMtlKOiFKNmZYFH/EP..........................U1C.......
0..................wz.........zD........kz1.............................6.2.....
........................kzXNaNaNaNavz.........yD................................
.....................2.....3....7....A5QcJaQZZYFH/UFH/.Ig3aPZ/..................
.sU1.sk1DwU...................zD..........2.............................6.2.....
...wz.........zD........kz1........wz...........................................
................................/....E/....0....IZ4PdtqN7NoI.MoI................
....................0.....................................................2.....
...../.............................wz...........................................
..........................................E.....I....Y....kQkVKNmJKG4B3.........
......................U1C.U1Dwk10..................qz..........E........ozXaNaNa
NaNtz0.......UyD........kz1........wz.........zD................................
........................................................}
Image details
Image size
3750x2500px 2.18 MB
© 2012 - 2023 GrahamSym
Comments38
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
DorianoArt's avatar