Deviation Actions

gosiekd's avatar

what's happened...

By gosiekd
23 Favourites
18 Comments
901 Views
:frustrated: What's happened?

Mezaliansu ciąg dalszy, tym razem zatacza coraz szersze kręgi ...
Image details
Image size
842x642px 455.91 KB
Published:
© 2008 - 2021 gosiekd
Comments18
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
gosiekd's avatar
archseer's avatar
:lol: looks like your cat just threw a party while you weren't looking
kerriswift's avatar
Biedny kotek sobie ś;pi spokojnie, a tu takie insynuacje...
gosiekd's avatar
Masz rację! To tylko insynuacja :D ale nie mogłam sie powstrzymać... :rofl:
kerriswift's avatar
Daywish's avatar
Ona kocha zabawki :aww:
gosiekd's avatar
:hug: Chyba masz rację :giggle:
MC-blue's avatar
wooooow :) I love her :heart:
gosiekd's avatar
Thanks a lot :blowkiss:
wolbashi's avatar
hotah's avatar
A passion for dogs :o
gosiekd's avatar
Yes, you have right. :#1:
Merraton's avatar
No nieźle się dzieje ;) Żeby takie rzeczy... :P
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In