Deviation Actions

gosiekd's avatar

cat eyes...

By gosiekd
22 Favourites
27 Comments
1K Views
Starsze...
Image details
Image size
642x842px 365.82 KB
Published:
© 2008 - 2021 gosiekd
Comments27
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Uruha-Shinya's avatar
gosiekd's avatar
Thank you very much! :hug:
sunata's avatar
gosiekd's avatar
:giggle: Dzięki! Czasem łatwiej film nakręcić, niż uchwycić ją w kadrze :D
Kimantha333's avatar
Everytime I see her I like her coloring even more :)
gosiekd's avatar
Gfx-Team's avatar
Ciekawe na co sie tak chce żucić Koteczek. Ale Zdjąteczko Ciekawe. :)
gosiekd's avatar
Dziękuję :hug:
Nie pamiętam przy jakiej okazji je zrobiłam, wygrzebałam z archiwum robiąc drobne porządki na dyskach :D
gosiekd's avatar
Golubaja's avatar
Awwww cuteness! :D :love:
gosiekd's avatar
Thank you, Anna :heart:
Golubaja's avatar
Marina17's avatar
:aww: Those photos are always cute :cuddle: :heart:
gosiekd's avatar
:blushes: Thanks a lot, thats compliment for me :heart: and for my :kitty:
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In