Deviation Actions

GorillazXD's avatar

Se7en theme for s60

By GorillazXD
1 Favourite
4 Comments
4K Views
Theme based on Windows 7..
Enjoy :)
Published:
© 2009 - 2021 GorillazXD
Comments4
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
pimikiel's avatar
Wszystko fajnie tylko:
- Brak ikon motywu
- Standardowe paski postę;pu
- Otwarzacz jakiś ciemny... ble.

Przydało by się jeszcze doszlifować tu i ówdzie xD
Misaki2009's avatar
i like it, does it work on Nokia 6680? S60v2?
GorillazXD's avatar
I don't think so, but I can try to remake it for s60v2 ;)
I'll upload it later...
Misaki2009's avatar
you could do that? wow <3 thank you so much <3