Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant L.D.H.Male/Vietnam Recent Activity
Deviant for 5 Years
Needs Core Membership
Statistics 67 Deviations 467 Comments 30,124 Pageviews
×

Newest Deviations

Marvel x Pokemon (Wolverine) by goldprovip Marvel x Pokemon (Wolverine) :icongoldprovip:goldprovip 64 10 Make America Great Again! by goldprovip Make America Great Again! :icongoldprovip:goldprovip 84 35 The Marauders by goldprovip The Marauders :icongoldprovip:goldprovip 48 8 Mike Dinh by goldprovip Mike Dinh :icongoldprovip:goldprovip 45 14 Katsu-Don by goldprovip Katsu-Don :icongoldprovip:goldprovip 32 9 When the kings meet by goldprovip When the kings meet :icongoldprovip:goldprovip 24 5 Happy Valentine's Day! by goldprovip Happy Valentine's Day! :icongoldprovip:goldprovip 40 10 Mega Pidgeot and Pidgey by goldprovip Mega Pidgeot and Pidgey :icongoldprovip:goldprovip 77 2 Count Noivern by goldprovip Count Noivern :icongoldprovip:goldprovip 12 5 Water Jutsu! by goldprovip Water Jutsu! :icongoldprovip:goldprovip 39 8 Mysterious Garden by goldprovip Mysterious Garden :icongoldprovip:goldprovip 45 8 Dragon's pride by goldprovip Dragon's pride :icongoldprovip:goldprovip 25 13 Rabbit Bunnelby by goldprovip Rabbit Bunnelby :icongoldprovip:goldprovip 20 3 Kung Fu Pangoro! by goldprovip Kung Fu Pangoro! :icongoldprovip:goldprovip 27 10 DC Comics x Pokemon (Aquaman) by goldprovip DC Comics x Pokemon (Aquaman) :icongoldprovip:goldprovip 173 38 Marvel x Pokemon (Deadpool) by goldprovip Marvel x Pokemon (Deadpool) :icongoldprovip:goldprovip 102 13

Watchers

Groups

deviantID

goldprovip's Profile Picture
goldprovip
L.D.H.
Vietnam
Thank you for loving and supporting my works!!!

Drawing is one of my hobbies, one of interesting things I do when I'm boring. I love drawing Pokemon, especially with characters that not from Pokemon's official universe. I have read lots of novels and comics, watched lots of films, played a few games. It's really funny when you meet a character in books or screens and then think if (s)he become a Pokémon trainer, which Pokémon (s)he will use - or if (s)he IS a Pokémon, what should it be? I depict my thoughts on papers.

Personally, I think drawing shouldn't be too important to focus, be forced to do, and certainly not a money-making job. So I never do commissions or sell prints, or join other's art projects (in addition, I don't have much free time). I hope that everyone will enjoy my arts freely and feel happy just like I do :) Nevertheless, if you wanna use my drawings for purposes, please tell me, ok? :D

Fix me if my English has anything wrong. Thank you ^_^
Interests

Comments


Add a Comment:
 
:iconkboomz:
Kboomz Featured By Owner Mar 8, 2019  Hobbyist Digital Artist
why haven't you been making arttttttttt~
Reply
:icongoldprovip:
goldprovip Featured By Owner 4 days ago
Hey chào anh ạ! Xin lỗi vì hồi âm bằng tiếng Việt như vậy, do em lười viết tiếng Anh quá hehe. Cảm ơn anh đã quan tâm ạ, nhưng đáng buồn rằng gần 2 năm qua em không tài nào vẽ lại được. Cảm giác lúc cầm bút rất sơ cứng còn đường nét thì không đạt mong muốn. Em cũng không biết nguyên nhân chính xác từ đâu đến, có thể do stress, do công việc bận rộn hoặc do đầu óc quẩn quanh quá nhiều chuyện khác. Bỏ vẽ càng lâu thì em càng gặp khó khăn khi thử lại, và tới giờ thì dường như hoa tay đã rời bỏ em rồi. Tương lai ra sao em chưa rõ, nhưng quả thật không dám nói trước điều gì ạ! ^_^
Reply
:iconkboomz:
Kboomz Featured By Owner 4 days ago  Hobbyist Digital Artist
Daww ai cũng bị burnout mà. Cứ giữ nó như một cái sở thích để xả căng thẳng cũng được. Có vài năm anh cũng bị y hệt, mà khi vẽ lại thì thấy thời gian trôi như bay vì đầu óc thả lỏng chả nghĩ ngợi gì hết. Đợi lâu lâu hứng trở lại là tự khắc cầm bút vẽ được ý mà no worries. <3
Reply
:iconanimefmly:
Animefmly Featured By Owner Feb 28, 2017
Sorry that I haven't told the characters for your Pokemon/Manga but I'm here for them and 2 other things
Reply
:iconanimefmly:
Animefmly Featured By Owner Feb 28, 2017
Hello
Reply
:iconksmithartwork:
KSmithArtwork Featured By Owner Aug 29, 2016   Traditional Artist
Thank you for contributing to the PokéMarvel group :) Keep up the good work! If you draw more, let the group know :)
Reply
:icongoldprovip:
goldprovip Featured By Owner Aug 29, 2016
:) thank you for noticing my arts
Reply
:iconksmithartwork:
KSmithArtwork Featured By Owner Aug 29, 2016   Traditional Artist
No problem! Keep being awesome :)
Reply
:iconsiropacho:
SirOpacho Featured By Owner Jul 2, 2016  Student Digital Artist
Thank you for watching, your art is really cute so I'm gonna watch back :D
Reply
Add a Comment: