girlwithouttalent's avatar

[TheSexyBrutale]I can't wait to see you~WillowBlue

3 Favourites
0 Comments
87 Views
Nareszcie skończyłam! :D
Willow to moja ulubiona postać z The Sexy Brutale (Zaraz po Laffim oczywiście xD)
Niedawno tą grę ukończyłam... i to tyle xD
Prawdopodobnie, (przynajmniej mam takie plany), zacznę robić komisje.
I finally finished :D
Willow is my favourite character from The Sexy Brutale (Right after Laffy of course xD)
I recently finished this game... and it's so xD
Probably, (at least I have such plans), I will start to make commissions.

Użyłam tłumacza google jak coś xD
IMAGE DETAILS
Image size
2668x4093px 5.71 MB
Published:
© 2017 - 2020 girlwithouttalent
Comments0
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In