ginty212's avatar
Gin
866 Watchers59.8K Page Views131 Deviations
Dane Dehaan
10
22
This world is mine
0
8
Alog 2
0
4
ALog1 - Nickname
4
7
Oh! Moon everywhere
11
74
students life
82
385
Orange
53
343
78
345
Winter
112
169
Girl and bear
8
31
See all
Dane Dehaan
10
22
This world is mine
0
8
Alog 2
0
4
ALog1 - Nickname
4
7
Oh! Moon everywhere
11
74
students life
82
385
Welcome to Bmanga.tk
2
15
Bride of darkness
45
64
Butterfly
18
114
oh my prince duck !
65
378
kitty world
2
2
little gift to dear ss Ginty
8
6
.: deviantID :. For Ginty
13
14
AT::Turtle::For Ginty
2
9
Sketch for Ginty
8
9
Sketch8 - Greetings from Hell
22
10
SMILE ON
6
4
94
1K
6
149
Complement to the Tutorial #18
160
4.7K
Music for fish
22
208
How to draw a pink fish
8
192
find a little happiness
17
14
sketch dump 4
27
112
Dangan Ronpa
96
544
lantern souls
109
692
Moon Pond
0
11
How to love... ?
17
93
:sketch: Wind
27
89
:sketch: Sun and Moon
26
80
:sketch: Della Fox
39
22
:sketch: Melody
11
33
:sketch: beautiful life
23
32
Dane Dehaan
10
22
Oh! Moon everywhere
11
74
42
107
Fast food
64
58
ice cream
55
89
Sleeping in summer night
117
304
03-Aladdin and the Lamp genie
56
88
Bride of darkness
45
64
Freya Rose-Larissa's contest
63
142

Spotlight

Feb 21
Vietnam
Deviant for 12 years
Badges
Super Albino: Llamas are awesome! (117)
birthdAy '09: Enjoys birthday shenanigans
Dear my friends !
:bulletred::bulletorange::bulletyellow::bulletgreen::bulletblue::bulletpurple::bulletpink::bulletred::bulletorange::bulletyellow::bulletgreen::bulletblue::bulletpurple::bulletpink::bulletred::bulletorange::bulletyellow::bulletgreen::bulletblue::bulletpurple::bulletpink::bulletred::bulletorange::bulletyellow::bulletgreen::bulletblue::bulletpurple::bulletpink::bulletred::bulletorange::bulletyellow::bulletgreen::bulletblue::bulletpurple: Các bạn thân mến ! :star: Trước tiên tớ muốn gửi ngàn nụ hôn lồng thắm đến ~GreatUFO (https://www.deviantart.com/greatufo) vì đã gi&
13
0
The winner of my Kiriban game XD !!!
~cuteicondividerplz (https://www.deviantart.com/cuteicondividerplz):iconcuteicondividerplz::iconcuteicondividerplz::iconcuteicondividerplz::iconcuteicondividerplz::iconcuteicondividerplz::iconcuteicondividerplz: Chúc mừng :iconshaku-sama: đã giật giải :hug: :heart: :iconawwehplz: >>>>>>26666 kiriban pic :http://img245.imageshack.us/img245/2897/26666.png Em gửi note request tranh và địa chỉ của em cho ss nhé :iconpyrodanceplz: :iconlovepinkplz::iconlovepinkplz::iconlovepinkplz::iconlovepinkplz::iconlovepinkplz::iconlovepinkplz::iconlovepinkplz::iconlovepinkplz:
24
0
Kiriban game :' !!! only Vietnamese and a
Cuộc đời bèo dạt mây trôi lập lờ của tớ cũng đã đến giới hạn rồi các bạn ah ^^~ Tình hình pv của tớ cũng đã gần đến 26666 , mà theo tớ thấy thì có lẽ các tình iu đã quên tiệt lần Kiriban trc từ lâu rùi nên hôm nay tớ xin mạo muội đc nhắc lại cái Kirban mốc meo này :XD: Tớ sẽ vẽ 1 artwork đúng nghĩ
26
0

Comments1.1K

anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Rhasri's avatar
RhasriHobbyist General Artist
happy birthday, be happy~! :D
ginty212's avatar
ginty212Hobbyist Traditional Artist
aww, thankie :heart:
Rhasri's avatar
RhasriHobbyist General Artist
it's fine~ :iconaawplz: