Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant Artist Ginq đẹp gái :'))Female/Vietnam Recent Activity
Deviant for 2 Years
Needs Core Membership
Statistics 73 Deviations 880 Comments 8,667 Pageviews
×

Newest Deviations

160507 - The Sky by Ginq-Designer 160507 - The Sky :iconginq-designer:Ginq-Designer 23 9 160506 - You Like by Ginq-Designer 160506 - You Like :iconginq-designer:Ginq-Designer 10 6 [PACK RENDER ] IOI -JEON SOMI by Ginq-Designer [PACK RENDER ] IOI -JEON SOMI :iconginq-designer:Ginq-Designer 71 38 COLORING #4 by Ginq-Designer COLORING #4 :iconginq-designer:Ginq-Designer 6 4 [PSD] 160423 - Flowers Beauty by Ginq-Designer [PSD] 160423 - Flowers Beauty :iconginq-designer:Ginq-Designer 23 16 [PSD]160422 - COME MON HEY SISTER by Ginq-Designer [PSD]160422 - COME MON HEY SISTER :iconginq-designer:Ginq-Designer 61 40 COLORING #3 by Ginq-Designer COLORING #3 :iconginq-designer:Ginq-Designer 18 12 DEVIANT-ID 4 by Ginq-Designer DEVIANT-ID 4 :iconginq-designer:Ginq-Designer 0 0 COLORING #2 by Ginq-Designer COLORING #2 :iconginq-designer:Ginq-Designer 24 19 160409 - Ah yeah !! by Ginq-Designer 160409 - Ah yeah !! :iconginq-designer:Ginq-Designer 14 6 160404 - ME WANT YOU by Ginq-Designer 160404 - ME WANT YOU :iconginq-designer:Ginq-Designer 22 15 160403 - Song Mino by Ginq-Designer 160403 - Song Mino :iconginq-designer:Ginq-Designer 14 7 PACK RENDER - SONG JI HYO by Ginq-Designer PACK RENDER - SONG JI HYO :iconginq-designer:Ginq-Designer 46 36 160402 - GRAPHIC - MODEL'S BOBBY by Ginq-Designer 160402 - GRAPHIC - MODEL'S BOBBY :iconginq-designer:Ginq-Designer 8 0 [RENDER]- HAPPY BIRTHDAY SONG MINHO by Ginq-Designer [RENDER]- HAPPY BIRTHDAY SONG MINHO :iconginq-designer:Ginq-Designer 32 26 [PSD] 160329 - Oh My Mind !! by Ginq-Designer [PSD] 160329 - Oh My Mind !! :iconginq-designer:Ginq-Designer 21 10

Groups

Donate

Ginq-Designer has started a donation pool!
170 / 300
PLEASE!!!
♥ 1→ 5 :points: = :+fav:
♥ 6→20 :points: = 1 Watch + 10 :+fav:
♥ 21→40 :points: = 1 Watch + 15 :+fav:
♥ 41→60 :points: = 1 Watch + 20 :+fav: +llama
♥ 61→80 :points: = 1Watch + 25 :+fav: +llama
♥ 81→100 :points: = 1 Watch + 30 :+fav: +llama
♥ 100+ :points: = 1 Watch+ 75:+fav: +llama
♥ 200+ :points: = 1 Watch + 100 :+fav: +llama
♥ 300+ :points: = 1 Watch + 150 :+fav: +llama
♥ 500+ :points: = 1 Watch + 225 :+fav: +llama

You must be logged in to donate.
:iconpaulinexxxjs::iconslen-hopee:

deviantID

Ginq-Designer
Ginq đẹp gái :'))
Artist
Vietnam
. My name is Ginq
. Là con đean lai lai ATSM của thế kỉ XXI
. Đừng nhìn cái tên tui mà kiu tui là con choai nha , Gơ chính gốc đó :v
. Mong muốn của tui des được tất cả các thể loại :3 mà giờ chỉ des được cái sờ cờ rap :"((
. Về idol thì tui bias nhiều lắm TvT nhưng cuồng nhất vẫn là cái nhà YG :vv
. ZM : me.zing.vn/theneed2002

. À !! Cái watch back á tui sẽ watch back nếu tui thích art của bạn

. <3

Interests

Activity


Comments


Add a Comment:
 
:iconpinkangel158:
pinkangel158 Featured By Owner Mar 7, 2017
watch back, please ?
Reply
:iconmiggcuheo:
miggcuheo Featured By Owner Sep 12, 2016  Student Artist
Happy birthday nha con Ginq đẹp gái =]] chúc m càng ngày càng đẹp gái, học giỏi, design đẹp hưn nữa nhoaa :3 quà t tặng sau =]] m bias idol nào để t cut render
Reply
:iconjia-horizon-artworks:
Jia-Horizon-Artworks Featured By Owner Sep 12, 2016  Hobbyist
happy birthday Birthday cake  icon 
Reply
:iconhamikoriyuka:
HamikoRiyuka Featured By Owner Aug 2, 2016  Student Interface Designer
Watch back
Please ~_~
Reply
:iconkhejunior:
KheJunior Featured By Owner Jul 19, 2016  Student Interface Designer
Watch for you, watch backk ?
Reply
:iconnuguthuhuong:
nuguthuhuong Featured By Owner Jun 25, 2016
watch back? 
Reply
:iconaquariushikari:
AquariusHikari Featured By Owner Jun 17, 2016
Watch back ?
Reply
:icontranluna12:
tranluna12 Featured By Owner Jun 9, 2016  Student Interface Designer
Watch back ?
Mần luôn ạ !😊
Reply
:iconginq-designer:
Ginq-Designer Featured By Owner May 7, 2016
:iconginq-qq:
Reply
:iconmuncucheooo:
Muncucheooo Featured By Owner May 1, 2016
Heii babe còn nhớ t không =(((((
Nhớ m lắm đọ
(Wat tuii đyyy)
Reply
Add a Comment: