Shop Forum More Submit  Join Login
PACK QUOTES CHANBAEK 'LIFETIME' fr.Genie by GenieDyo PACK QUOTES CHANBAEK 'LIFETIME' fr.Genie by GenieDyo
Thề là đọc xong khóc hết nước mắt giữa đêm hôm ToT
Rất hay đấy huhu..... Shue giỏi thật hâm mộ......
cảm ơn jemmy2000 ml đã giới thiệu nha còn cái nào
không nói thêm coiiii
---------------------------------
Dạo này bị lụt nghề rồi huhu :< Nhìn cno des đẹp mà thèm ToT
_________________________________________________
FAV+COMMENT = <3
Link HQ - imgur.com/a/7eEbt
Bullet; Blue Rules:Bullet; Blue 
- Don't make too like my art.
- Do not reupload, take it as your.
- You can use it BUT DO NOT
delete mah logo or says it's of you.
- Take out with full credit. 
- Leave a comment and
add to your favs if you like <3
Hamburger Ice cream tard Hamburger 
- Đừng làm giống art mình quá nhé ~
- Đừng đem nó ra chỗ khác và bảo của bạn!
- Fav nếu bạn thích nó  <3
- Bạn có thể sử dụng, nhưng KHÔNG ĐƯỢC
xoá credit; logo hoặc nhận là của bạn.
- Khi đem ra ngoài thì credit GenieDesigner.
- Để lại cho mình nhận xét nhé. Cảm ơn ♥♥
•••••••••
be doo be doo be doo 

Heart Special thanks : tumblr.
______________________________________________________________________________________________
08/9/2015| ''Lifetime''|Designed by Genie|Copyright © 2015 GenieDesigner .All Rights Reserved.!
______________________________________________________________________________________________
Add a Comment:
 
:iconthaliawyeon:
thaliawyeon Featured By Owner Jan 22, 2018
done u3u ~
Reply
:iconpjiminhu:
pjiminhu Featured By Owner Jan 21, 2018
thank you so much ღ
Reply
:iconcupimoonk:
cupimoonk Featured By Owner Dec 20, 2017
Done <3
Reply
:iconkimangelexol:
kimangelexol Featured By Owner Oct 22, 2017
Thanks
Reply
:iconyukino-chuchoe:
Yukino-chuchoe Featured By Owner Oct 11, 2017  Student Traditional Artist
Thank
Reply
:iconveh9597:
Veh9597 Featured By Owner Jul 27, 2017
<33
Reply
:iconngoccdieploveyou:
ngoccdieploveyou Featured By Owner Jul 12, 2017
done ạ
Reply
:iconjeonyoorin:
jeonyoorin Featured By Owner Nov 20, 2016
FAV+COMMENT = <3 
Reply
:iconanpapapapa:
anpapapapa Featured By Owner Oct 28, 2016  Student Interface Designer
- done
Reply
:iconnumxxi:
numxxi Featured By Owner Oct 21, 2016
 Done
Reply
:iconmyminniiee-pj95:
MyMinniiee-PJ95 Featured By Owner Sep 3, 2016  Student
- Done
Reply
:icondunggg52:
dunggg52 Featured By Owner Jul 4, 2016
FAV+COMMENT = <3
Reply
:iconnaingausi744:
Naingausi744 Featured By Owner Jun 27, 2016
FAV+COMMENT = <3


Reply
:iconsoyanidesign2k5:
Soyanidesign2k5 Featured By Owner May 12, 2016
anh ơi anh có thể viết tut làm thể loại bên dưới đc ko ạ
Reply
:iconbambicola252:
bambicola252 Featured By Owner Apr 12, 2016
Anh ơi phải tải bộ màu nước Con Mòe hay những cái tương tự ở đâu ạ? Anh có thể chỉ em cách dùng được không ạ? >.<
Thích style của anh lắm, hâm mộ ghê a~ TT^TT
Reply
:icongeniedyo:
GenieDyo Featured By Owner Apr 19, 2016  Student Interface Designer
Anh tải ở iciel.net nhé
Reply
:iconxdaebak:
xDaebak Featured By Owner Mar 16, 2016  Hobbyist General Artist
This is so cuteee, and beautiful♥
Reply
:icondtd12:
DTD12 Featured By Owner Feb 29, 2016  Student Interface Designer
Thề là t đọc Lifetime ko khóc : ))))))))) 
Có TGCTYE là khóc hết nước mắt luôn :vvv
Reply
:icongeniedyo:
GenieDyo Featured By Owner Mar 1, 2016  Student Interface Designer
:v Lifetime t khóc nhiều, tgct.. cũng bth.
Nhưng buồn nhất vẫn là Việt nhân ca, đọc chưa?
Reply
:icondtd12:
DTD12 Featured By Owner Mar 1, 2016  Student Interface Designer
chưa cơ :v
buồn lắm sao, HE hay SE v
Reply
:icongeniedyo:
GenieDyo Featured By Owner Mar 2, 2016  Student Interface Designer
BE =)) Khóc bn.
Reply
:icondtd12:
DTD12 Featured By Owner Mar 2, 2016  Student Interface Designer
-_- Vậy thôi -_- 
Reply
:iconpobimin:
Pobimin Featured By Owner Feb 24, 2016
FAV+COMMENT = <3
Reply
:icongeniedyo:
GenieDyo Featured By Owner Feb 24, 2016  Student Interface Designer
omggg thank you :''>
Reply
:iconbabayaoi:
babayaoi Featured By Owner Jan 16, 2016
xin bg để chèn lên chữ "Once in..." dc k cậu ?? :>>>
Reply
:icongeniedyo:
GenieDyo Featured By Owner Jan 18, 2016  Student Interface Designer
Đó k phải BG, cậu down brush watercolor về rồi mix nhé^^.
Reply
:iconbabayaoi:
babayaoi Featured By Owner Jan 21, 2016
thanks a~
Reply
:icongeniedyo:
GenieDyo Featured By Owner Jan 29, 2016  Student Interface Designer
^^ kcg~
Reply
:iconphuonggpotatoes:
PhuonggPotatoes Featured By Owner Dec 30, 2015
FAV+COMMENT = <3
Reply
:icongeniedyo:
GenieDyo Featured By Owner Dec 1, 2015  Student Interface Designer
Hừm, k phải BG đâu bạn ơi bạn down brush cloud về rồi mix nhé~
Reply
:icongeniedyo:
GenieDyo Featured By Owner Dec 1, 2015  Student Interface Designer
Em dùng màu Con Moè ở iCiel nhé 
Reply
:icongeniedyo:
GenieDyo Featured By Owner Sep 13, 2015  Student Interface Designer
Cảm ơn bé <3
Reply
:iconlinhchidth:
linhchidth Featured By Owner Sep 13, 2015  Student Artist
:3 
cái ở bên ngoài là texture ạ :3
Reply
:icongeniedyo:
GenieDyo Featured By Owner Dec 1, 2015  Student Interface Designer
Cái nào e
Reply
:iconlinhchidth:
linhchidth Featured By Owner Dec 2, 2015  Student Artist
cái t1 á anh :3 
Reply
:icongeniedyo:
GenieDyo Featured By Owner Sep 9, 2015  Student Interface Designer
<3 Cảm ơn emm
Reply
:icongeniedyo:
GenieDyo Featured By Owner Sep 9, 2015  Student Interface Designer
:v Lưu stock r mà ngại làm
Reply
:icongeniedyo:
GenieDyo Featured By Owner Sep 13, 2015  Student Interface Designer
Okayyyyy
Reply
:icongeniedyo:
GenieDyo Featured By Owner Sep 9, 2015  Student Interface Designer
<33 Thank kiu
Reply
Add a Comment:
 
×
  • Photo
Details

Submitted on
September 8, 2015
Image Size
798 KB
Resolution
884×724
Link
Thumb

Stats

Views
4,786
Favourites
190 (who?)
Comments
90