Deviation Actions

gdnz's avatar

nike

By
69 Comments
19K Views
freetime...
Image details
Image size
1200x1224px 663.39 KB
Published:
Comments68
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
carbon136's avatar
gdnz's avatar
CihanKaygusuz's avatar
Buton alandaki siyah ters nike arma düşüncesi çok yaratıcı. fakat web tasarımda simetriye önem verir/dikkat ederim. "home - shop - customise - sites" butonlarının yatay hizalamaları yok sanırım. soldan sağa ilk 3 butonda pek fark edilir değil ama son 2 buton (customise - sites) arasında kayda değer bir boşluk var.
gdnz's avatar
yorum için teşekkürler
gdnz's avatar
TahirKhan's avatar
gdnz's avatar
skizzm's avatar
This is way too awesome
gdnz's avatar
mnoso90's avatar
gdnz's avatar
gopyo's avatar
awesome design..[link]
gdnz's avatar
gdnz's avatar
gdnz's avatar
kristaps-design's avatar
Interesting work. :)
gdnz's avatar
schledde's avatar
gdnz's avatar
schledde's avatar
amazing concept man!
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In