FuzzyBuzzy on DeviantArthttps://www.deviantart.com/fuzzybuzzy/art/Kind-of-magic-173177988FuzzyBuzzy

Deviation Actions

FuzzyBuzzy's avatar

Kind of magic

By
Published:
1.2K Views

Description

|lisajen-stock|bellezaartstock|ikink|

inspiration - X clamp manga :aww:

I will create Princess Hinoto someday :aww:

________________________________
:police:
Please don't copy or download this image.

My arts may NOT be reproduced and/or used in any form without my written permission.

If you like some - write to me!
:police: DON'T STEAL!! :police:

Nie wyrażam zgody na wykorzystywanie całości lub fragmentów moich prac na stronach www, w blogach, szablonach, w portfoliach, na naszej-klasie.pl i avatarach bez mojej wiedzy. Nie zezwalam na publikowanie, drukowanie czy wywoływanie prac bez mojej wiedzy. Rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez wiedzy autora prawnie wzbronione. W przypadku złamania praw autorskich sprawa zajmie się sąd właściwy dla miejsca zamieszkania twórcy. :police:
Image size
496x656px 302.65 KB
Make
SONY
Model
DSC-H9
Shutter Speed
1/50 second
Aperture
F/2.7
Focal Length
5 mm
ISO Speed
100
Date Taken
Jul 25, 2008, 8:24:17 PM
© 2010 - 2024 FuzzyBuzzy
Comments14
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In