fuurinji's avatar

ID.

3 15 376 (1 Today)
By fuurinji   |   
Published:
© 2010 - 2020 fuurinji
sucks.

like always.
Image size
500x623px 128.29 KB
Comments15
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
wilfryed's avatar
wilfryedHobbyist General Artist
oh no this one really do inspire me!
Emo-san-sad's avatar
SO SWEET ^^
I like chibi so much
fuurinji's avatar
awww. thanks <3 i drawed it on tablet but i don't have it now D:
Emo-san-sad's avatar
oh that's bad :(
but really I like you style art ^^
Frii-Sama's avatar
Frii-SamaHobbyist Photographer
B'awwwww sooo adorable! :heart: :D
fuarika's avatar
fuarikaHobbyist Artist
o czyli powróciłaś na to konto XD
to jest boskie **
fuurinji's avatar
tak wrocilam XD
fuarika's avatar
fuarikaHobbyist Artist
to fajnie XD
ja prawdopodobnie konto bd zmieniać =3
fuarika's avatar
fuarikaHobbyist Artist
Jak mam doła to zawsze zakładam mnóstwo kont =3
ale następny nick mi się podoba XD
to jest mój nałóg =="
fuurinji's avatar
bueh XDDD
fuarika's avatar
fuarikaHobbyist Artist
=3
Support-Yuffentine's avatar
Its so kewt :'D
fuurinji's avatar
^^" thanks.
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In