FreckledBastard's avatar
Beatrice/
By FreckledBastard   |   Watch
255 4 1K (2 Today)
Published: September 12, 2017
© 2017 - 2019 FreckledBastard
I mean - she was a shit mom but...she had her reasons..

Original character: Beatrice (BoJack Horseman)
Image size
650x924px 402.95 KB
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Comments (4)
struthiomimus's avatar
struthiomimus|Hobbyist Photographer
This show isn't just rude humor.
Reply  ·  
Lisiska's avatar
Lisiska|Hobbyist Artist
Božínku višchni na to koukají
budu muset taky, ale mě to zničí xD
Reply  ·  
FreckledBastard's avatar
FreckledBastard|Student Digital Artist
Je to boží! ale hodně filozofické, takže pozor ať nad tím moc nepřemýšlíš - jako já - jinak budeš smutná :' D
Reply  ·  
Lisiska's avatar
Lisiska|Hobbyist Artist
Právě proto se bojím koukat :,D
Reply  ·  
©2019 DeviantArt
All Rights reserved