ForgottenDemigod's avatar

Stormtroopers of Freedom

0 Favourites
6 Comments
299 Views
Stormtroopers of Freedom are liberating a village from the tyranny of censorship.
IMAGE DETAILS
Image size
811x1155px 327.02 KB
Published:
© 2007 - 2020 ForgottenDemigod
Comments6
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Sirielle's avatar
Sirielle Digital Artist
Tylko czy nie eliminują mieszkańców wioski przy okazji? Wyzwolenie an siłę to też nie najlepszy pomysł, chodzi o to by wyzwalany zrozumiał, że potrzebuje wyzwolenia, a jeśli jest mu dobrze i na wolność nie jest gotów?
ForgottenDemigod's avatar
ForgottenDemigodHobbyist Traditional Artist
Ależ oczywiście, że eliminują:). Większość mieszkańców tej wioski była czcicielami cenzury - sami byli małymi tyranami, chwastami, którzych trzeba było wyrwać:).
ForgottenDemigod's avatar
ForgottenDemigodHobbyist Traditional Artist
Ależ oczywiście, że eliminują:). Większość mieszkańców tej wioski była czcicielami cenzury - sami byli małymi tyranami, chwastami, którzych trzeba było wyrwać:).
Avatar-of-envy's avatar
Wow, a stream of emotion - proof that you put your heart into your art.

And being liberated from a thing that holds us back is salvation. Good work!
ForgottenDemigod's avatar
ForgottenDemigodHobbyist Traditional Artist
Thanks :).
There will be new pictures of liberation in next days:).
Avatar-of-envy's avatar
But the crowd screams: "We want more! We want more, now!" :D
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In