Shop Forum More Submit  Join Login

Comments


:icongab2002cia:
Gab2002cia Featured By Owner Jun 12, 2016  Hobbyist Artist
Ja cię kojarzę... z FB (jak jeszcze miałam) może pamiętasz taką osóbkę jak Gabi Jędrzejewska? Super rysunki :3
Reply
:iconflamenelson:
FlameNelson Featured By Owner Jun 12, 2016
oooo dzięki :3 i tak! pamiętam Cię uwu
Reply
Add a Comment: