Deviation Actions

finesy's avatar

panolino

Published:
By
11 Comments
4K Views
next shop
Image details
Image size
1200x1474px 857.69 KB
© 2009 - 2022 finesy
Comments11
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Blogtrend's avatar
Love the design :) what platform is it made for and how much would a design like this cost?
stylevault's avatar
The best design in this catagory i've ever seen!
c-quence's avatar
Very good.
Will it be left centered? I'm asking because of white right side.
Dead-Man23's avatar
awesome design man, like it very much.
B3rko's avatar
sweet! nice work!
INSEKTart's avatar
Genialne. Stylowe rysunki dzieci są takie... stylowe. Dobre czcionki i świetne przyciski. Całość utrzymana w jednej konwencji, spójnie, kolorowo i jednocześnie łagodnie.
Nie podoba się trochę nagły zanik błękitnego po prawej i tryb krycia warstwy cienia pod logiem - wydaje mi się, że lepiej by wyglądało na trybie zwykłym + zmniejszone krycie.
Ale całość porządnie zrobiona.
PanthereNoire92's avatar
Wow, naprawdę dobra robota. ;)
Fav.
lys036's avatar
Great like always...
renanteles's avatar
Nice design.
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In