Deviation Actions

filmowe's avatar

Floral patterns no. 1

Published:
By
198K Views
Thirty-five 100x100 patterns in PNG format. These were made out of wonderful stock images from Veer.com as well as some pictures I took myself. They have been cropped and resized, they are bright and colourful, but note that those won't tile! Use however you wish, but do not claim them as your own, please. Comments are very nice and always appreciated, but not necessary :]

* * *

Trzydzieści pięć patternów 100x100 w formacie PNG. Stworzone na bazie wspaniałych fotografii z Veer.com i kilku moich własnych. Zostały przycięte i pomniejszone, są jasne i bardzo kolorowe, ale nie nadają się do kafelkowania! Użyjcie ich w dowolnym celu, ale nie przypisujcie sobie ich autorstwa, proszę. Komentarze nie są obowiązkowe, ale zawsze mile widziane :]
© 2006 - 2022 filmowe
Comments114
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
JonatikLovatic's avatar

I cant download them:(