Shop Forum More Submit  Join Login
Chimera Prime by Figament Chimera Prime by Figament
Some fractal fun... ;)

Mandelbulb3D

www.youtube.com/watch?v=TYJzcU…

Mandelbulb3Dv18{
g.....k1...Q6...w..........RZVgSpxjszyeGjPwCjW/EFYRl/7SG6yfLgGd4qL/..Z6iB6NAq8yj
................................ITFfL9zet/2........Y./.........E.......UK/2...wD
...Uz6/...Ec.....MU/3.....EY7...j0....E4.....Ei0VCPJoOfD/.ETi8sD...m/dkpXm1....U
z.EnAnQD12..22.PsdLdgA2TzcjTel9RHWrDHW//KtE9Oz1...........U0.....y1...sD...../..
.w1...sDMV1IpJJf4vfq9SzUIq.Uym9XhBXkwvaDmbKFDwQ7Vt9J7K5eZfDjywj9S5BBu3gDONRMDEGH
/uvWwI4jOBLkyoVmvlS/snfjU....y1GP.........UNaNuD.6....sD/.G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1...................................ETi8sDR....k1.
.....Ksulz1.....1.kzEwzzz5.U..6.L....M2...U9....m..06c3..UU2....F....211..ECAFLB
...U.W1KEyzlciszsU3YzTAe90..oc..zzSi..kYEkti4xwD6EBqwnQahz1..........2k.8.kXWF1/
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........V2V0.IqLE...np0CG3A..t/wQOr9PExD..........E/G6V.
mcV0..EgZe/ob4.k.8JeYqxy1.2.5kddMLmxz2l28.EITs/............83yuedc8tz0.Ra9hwxv.k
/6V0.2FAZ.............klrlkCx9yj.6wTJHz2Vz1..Ahsu1kPjx4EhtVoVjD.zzzz.JDDzKRy.M9P
z1YMPlBuw1.gWxDEDUrB.w4../2E.B4SU08c..2E./ohsxxr...E./2EWer7.w2../2E.l6TU08c..2E
./oZy/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....ME/F3E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/.IjR5.......................k/9.......
...................wz0........xDzd4joB74kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....1....oIMfZaPnEI9no0B............................
06.......6U...............................kSIsuFVf5Vz.....................2.....
................................................................................
................................/....E/...k0....634PaxoMoFXM.E56ExqR............
.................k.1Ak.1A.................2...................yD........sz1.....
...sz...........................................................................
..........................................E.....I....g.....GVlaNDB4Ro24.gFKOiR4.
............................Ak.1Ak.11................/..................Uz1.....
...yz.........yD................................................................
........kz1..........................................2.....3....3....YIIh6KRg746
jl4N................................06..06....................0E........U.2.....
...wz..............................wz...........................................
................................................................/....E/...U/....
B3aPYZrEjJrQdtqA.wqR....................................................kz1.....
...../.........E..........A........../..........................................
............................................................................}


I wonder if I could catch a pokemon in there somewhere...
Special thanks to Allyator for tips on the mech looking used instead of new and shiny...  :-p
No comments have been added yet.

Add a Comment:
 
×
  • PhotoDetails

Submitted on
August 10, 2016
Image Size
1.4 MB
Resolution
1920×1080
Link
Thumb

Stats

Views
105
Favourites
4 (who?)
Comments
0
×