Fel-X's avatar
Volcano Eruption
By Fel-X   |   Watch
841 83 19K (1 Today)
Published: January 8, 2014
© 2014 - 2019 Fel-X
My another version of volcanic eruption
Image size
1680x1050px 989.93 KB
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
Comments (83)
TheMadWarrior's avatar

Greetings,

I was wondering if it was alright for me to use this artwork for a banner on a roleplay site called "Animal Jam Clans Wiki"?

I will gratefully provide you complete credit in your username with a link to your DeviantArt profile as I will also not diminish the appearance of the image in any sort of way.

ROLEPLAY SITE: animal-jam-clans.fandom.com/wi…

If not then I understand!


Reply  ·  
Fel-X's avatar
OK, You can use this graphic.
Have a nice day!
Reply  ·  
Nategold0410's avatar
Extremely impressive!
Reply  ·  
Solfour's avatar
Solfour|Student Digital Artist
Such a unique style. Like the old masters.
Reply  ·  
ACoolBreath's avatar
Do you make up these landscapes? There're awesome!
Reply  ·  
zoobones's avatar
I like the hidden temple at the right.  That's a nice touch!
Reply  ·  
MachalaTheBest's avatar
MachalaTheBest|Hobbyist General Artist
Your art is just phenomenal!! So beautiful.. I am at a loss.. just wow!  
Reply  ·  
FeysalAnthonyNair's avatar
FeysalAnthonyNair|Professional Digital Artist
unbelievable
Reply  ·  
aaawhyme's avatar
aaawhyme|Professional Digital Artist
Your work is stunning! I hope to some day draw like this!
Reply  ·  
driftas's avatar
Oh man, if you would of added some Dinosaurs : O
Reply  ·  
The-Rasmus-Raven's avatar
wow awesome!!
Reply  ·  
Warbound316's avatar
Warbound316|Hobbyist Artist
Wicked cool
Reply  ·  
MargoElf's avatar
Zbieram się i zbieram oglądając twoją grafikę raz po raz, by w końcu skomentować. Kiedy myśle, że nie wyskoczysz już z niczym co by mnie zadziwiło nagle. PACH! Oczy mi na wierzch wychodzą. Nie wiem skąd bierzesz natchnienie, ale...po prostu brak słów. Może mój nieco mroczny nastrój napędzany pogodą skłania mnie do tego, ale mniejsza o większość. Obraz jest po prostu wspaniały. To w jaki sposób to wszystko pokazujesz jest cudne. Od tego złowieszczego wulkanu, że tak powiem. Po spokojne miasto które wydaje mi się, że niemal ożyje za moment i stanie w płomieniach. Grafika wzbudza też we mnie ciekawość elementem kamiennej bramy? Wrót kopalni? Nie wiem co to, ale samo nasuwa mi się pytanie. A co tam jest? :) Przewaga kolorystyki jest dość mroczna, ale zieleń trawy jak i to miasto przyjemnie ją łamią. Piękny kawał dobrej roboty. Podziwiam jak zawsze. Brawo. Clap 
Reply  ·  
Solar-Encoded's avatar
This may just be your best yet :)
Reply  ·  
Jacob-Cross's avatar
Amazingly done :D
Reply  ·  
andanzza's avatar
S P E C T A C U L A R !!!!
Reply  ·  
AkvileS's avatar
AkvileS|Hobbyist General Artist
Wow!  I can be looking at thousand drawings or paintings, but I always can say which one is yours.
And Your's always is the best one among all other works (IMO) .

This is really breath taking, every single detail, mountains, sky, smokes, trees and volcano...
You're very talented and I'm sure you inspire a lot of people, because you sure inspire me. :)
I'm always happy to see your work. It's really briliant :squee: 
Reply  ·  
JWright-3D-Graphics's avatar
JWright-3D-Graphics|Professional General Artist
this is epic
Reply  ·  
Miraphera's avatar
Miraphera|Hobbyist Digital Artist
Przepiękne, po prostu brak słów!!!!You wuv me? 
Reply  ·  
Bordzia's avatar
Bordzia|Hobbyist Digital Artist
Przerosłeś samego siebie!
Po prostu brak słów, przepiękne! :iconmompleaseplz:
Reply  ·  
DeadDancers's avatar
DeadDancers|Hobbyist Traditional Artist
Love the colours, especially in the water near the fire. Clouds also are amazing.
Reply  ·  
GreyOfPTA's avatar
GreyOfPTA|Professional Filmographer
First off..DAMN YOU'RE GOOD!
Second..man that's an unlucky mountain temple!
Reply  ·  
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Sign In
©2019 DeviantArt
All Rights reserved