Shop Forum More Submit  Join Login
Sengoku Basara 4 desktop pack by FDQ Sengoku Basara 4 desktop pack by FDQ
This is a compiled pack of Sengoku Basara 4 desktop wallpapers I made yesterday and today.

- All files are 1920x1080
- You may use them on your personal computer only. Do not redistribute them or claim your own.

Individual wallpapers include these characters:

Akechi Mitsuhide
Goto Matabei
Hideaki Kobayakawa
Hideyoshi Toyotomi
Ieyasu Tokugawa
Kanbei Kuroda
Kasuga
Katsuie Shibata
Keiji Maeda
Kojuro Katakura
Kotaro Fuma
Kyogoku Maria
Magoichi Saica
Masamune Date
Matsu
Matsunaga Hisahide
Mitsunari Ishida
Motochika Chosokabe
Motonari Mori
Muneshige Tachibana
Nagamasa Azai
Naotora Ii
Oda Nobunaga
Oichi
Sakon Shima
Sasuke Sarutobi
Sorin Otomo
Tadakatsu Honda
Takeda Shingen
Takenaka Hanbei
Tenkai
Toshiie Maeda
Tsuruhime
Uesugi Kenshin
Yamanaka Shikanosuke
Yoshiaki Mogami
Yoshihiro Shimazu
Yoshiteru Ashikaga
Yoshitsugu Otani
Yukimura Sanada
Add a Comment:
 
:iconfluffyinfinite4357:
FluffyInfinite4357 Featured By Owner Jun 12, 2014  Hobbyist Artist
how do I get to the one with just Mitsunari on it?
Reply
:iconfdq:
FDQ Featured By Owner Edited Jun 13, 2014  Hobbyist Digital Artist
Download the zip file, extract it and find Mitsunari in the bunch :D
Reply
:iconfluffyinfinite4357:
FluffyInfinite4357 Featured By Owner Jun 13, 2014  Hobbyist Artist
Mitsunari is the BEST! >_<
Reply
:iconfdq:
FDQ Featured By Owner Jun 13, 2014  Hobbyist Digital Artist
Download the zip file, extract it and find Mitsunari in the bunch :D
Reply
Add a Comment:
 
×Details

Submitted on
June 11, 2014
File Size
128 MB
Link
Thumb

Stats

Views
398
Favourites
1 (who?)
Comments
4
Downloads
46