Deviation Actions

FashionVictim89's avatar

Sceptic Tones Lightroom Preset - FREE

Published:
38K Views

Description

To mój pierwszy własnoręcznie zrobiony preset do Lightroom, proszę o wyrozumiałość. Mam nadzieję, że się spodoba.
© 2012 - 2022 FashionVictim89
Comments9
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
LashyJ's avatar
thank you so much!