Deviation Actions

Fajeth's avatar

A po ilu ty ?

Published:
By
26 Comments
997 Views
Moj pierwszyy komiks
nawiązuje troszkę do naszego biwaku klasowego z którego musieli zabrac mnie rodzice...
Image details
Image size
651x760px 98.72 KB
Comments0
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In