Deviation Actions

Green Star of David

By fajaf
A Green Star for the Persecution of Cannabissmokers
Image details
Image size
600x700px 15.43 KB
Published:
Comments4
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
princesugi's avatar
Vad har davidsstjärnan med cannabis att göra?
Well, jag använde den för att provocera lite grann, och det tycks fungera. Förföljelse som förföljelse.