fajaf's avatar

Green Star of David

0 4 7K (1 Today)
By fajaf   |   
Published:
A Green Star for the Persecution of Cannabissmokers
Image size
600x700px 15.43 KB
Comments4
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
princesugi's avatar
i like it :)
slipzen-stamp's avatar
Vad har davidsstjärnan med cannabis att göra?
fajaf's avatar
fajaf Writer
Well, jag använde den för att provocera lite grann, och det tycks fungera. Förföljelse som förföljelse.