Shop Forum More Submit  Join Login
About Design & Interfaces / Student Văn Vũ18/Male/Vietnam Groups :icondesign-is-fun: Design-Is-Fun
 
Recent Activity
Deviant for 4 Years
Needs Core Membership
Statistics 264 Deviations 4,823 Comments 32,926 Pageviews
×

Newest Deviations

Coloring #77 by EXOtic-Shinniee Coloring #77 :iconexotic-shinniee:EXOtic-Shinniee 5 0 MY FIRST LOVE by EXOtic-Shinniee MY FIRST LOVE :iconexotic-shinniee:EXOtic-Shinniee 21 0 160720 by EXOtic-Shinniee 160720 :iconexotic-shinniee:EXOtic-Shinniee 13 0 [PSD] Out Of The Wood by EXOtic-Shinniee [PSD] Out Of The Wood :iconexotic-shinniee:EXOtic-Shinniee 35 7 . by EXOtic-Shinniee . :iconexotic-shinniee:EXOtic-Shinniee 5 0 150822 by EXOtic-Shinniee 150822 :iconexotic-shinniee:EXOtic-Shinniee 33 10 150821. [Render/PNG] Apink Naeun by EXOtic-Shinniee 150821. [Render/PNG] Apink Naeun :iconexotic-shinniee:EXOtic-Shinniee 20 1 150821. by EXOtic-Shinniee 150821. :iconexotic-shinniee:EXOtic-Shinniee 21 5 150811. [GRAPHIC] High By The Beach by EXOtic-Shinniee 150811. [GRAPHIC] High By The Beach :iconexotic-shinniee:EXOtic-Shinniee 25 1 150810. [SCREENCAP] HyunAh by EXOtic-Shinniee 150810. [SCREENCAP] HyunAh :iconexotic-shinniee:EXOtic-Shinniee 14 1 150807. [FBCOVER] HFDD's Corner by EXOtic-Shinniee 150807. [FBCOVER] HFDD's Corner :iconexotic-shinniee:EXOtic-Shinniee 17 3 150805. by EXOtic-Shinniee 150805. :iconexotic-shinniee:EXOtic-Shinniee 19 6 DeviantID by EXOtic-Shinniee DeviantID :iconexotic-shinniee:EXOtic-Shinniee 3 0 150801. [Timeline] IRENE by EXOtic-Shinniee 150801. [Timeline] IRENE :iconexotic-shinniee:EXOtic-Shinniee 20 32 150731. [PSD76] Blue Pastel by EXOtic-Shinniee 150731. [PSD76] Blue Pastel :iconexotic-shinniee:EXOtic-Shinniee 62 6 150731. [PSD75] Pinky Pastel by EXOtic-Shinniee 150731. [PSD75] Pinky Pastel :iconexotic-shinniee:EXOtic-Shinniee 54 6
Ngu Des Từ Nhỏ :<

Favourites

160829.GiKwang by ELFenoch 160829.GiKwang :iconelfenoch:ELFenoch 71 2 PNG.240716 by jungchanpark@DA by justblackssi PNG.240716 by jungchanpark@DA :iconjustblackssi:justblackssi 609 102 SOBI COVERS by Luyi-Loo SOBI COVERS :iconluyi-loo:Luyi-Loo 196 28 HYUNA - BECAUSE I AM THE BEST [GRAPHIC] by KwonLee HYUNA - BECAUSE I AM THE BEST [GRAPHIC] :iconkwonlee:KwonLee 11 0 150823 ~ by Luhye 150823 ~ :iconluhye:Luhye 91 19 No 9 by SEVTEX No 9 :iconsevtex:SEVTEX 229 14 'raw' textures by devilMisao 'raw' textures :icondevilmisao:devilMisao 112 18 091639!!!nu Ok? by Letmeeat 091639!!!nu Ok? :iconletmeeat:Letmeeat 102 62 Fun by Letmeeat Fun :iconletmeeat:Letmeeat 41 17 G I F T by Letmeeat G I F T :iconletmeeat:Letmeeat 84 35 [PNGS PACK] Red Velvet for CECI Magazine by babyjung2 [PNGS PACK] Red Velvet for CECI Magazine :iconbabyjung2:babyjung2 700 210 [ JaeJoong ] bnt International #2 by sl0909 [ JaeJoong ] bnt International #2 :iconsl0909:sl0909 173 32 [ ParkShinHye ] CeCi by sl0909 [ ParkShinHye ] CeCi :iconsl0909:sl0909 203 86 PACK PNG's Jiyeon by SunnieCiu PACK PNG's Jiyeon :iconsunnieciu:SunnieCiu 269 107 Rose by chimb2k Rose :iconchimb2k:chimb2k 62 17 [260615] RENDER SEHUN [ @HunhanStye ] by HunhanStyle [260615] RENDER SEHUN [ @HunhanStye ] :iconhunhanstyle:HunhanStyle 209 188

deviantID

EXOtic-Shinniee
Văn Vũ
Artist | Student | Design & Interfaces
Vietnam
#10062001

Interests

    Chào, là mình đây.

    À mà mình là ai mấy bạn có biết không, hjhj.

    Chắc mấy bạn biết mà quên rồi đó hjhj.

    Mà quên rồi thì thôi đừng cố nhớ chi mệt = )))

    Đùa ấy = ))))

    Chuyện là từ cái JN gần đây nhất thì mình có nói mấy chuyện đại loại như tuyển sinh thi cử này nọ nên art không làm đều đặn rồi đăng thường xuyên được.

     Anw, giờ mình thi xong rồi. Cũng muốn mày mò lại ps lắm cơ mà vấn đề giờ lại là mấy chuyện máy móc này nọ lọ chai. 

     Mà 6/7 là tớ đi học lại rồi, nên có thể lại là bận bịu chuyển cấp các thứ.

     Nên thôi thì vầy đó = ))) 

     Cơ mà không hẳn hoàn toàn là không được, chỉ là chưa biết rõ lúc nào nó được thôi = )))

     Thôi thì thật sự cảm ơn mấy bạn chịu khó nhớ đến mình ấy, cơ mà có khi cái dA này lại trống vắng thêm một lúc rồi = )))

     Cố gắng tiếp tục đừng quên người đẹp như tui và học hành thiệt tốt nghe.

      Thương. Heart 

Comments


Add a Comment:
 
:iconsanhoo:
sanhoo Featured By Owner Jul 12, 2018  Student Interface Designer
watch back ?
Reply
:iconchiyo1011:
ChiYo1011 Featured By Owner Jun 20, 2017  Student Interface Designer
hello..
Reply
:iconjoyliiehoang:
JoyliieHoang Featured By Owner Jul 1, 2016  Hobbyist Interface Designer
Bạn bịch chờ êi = )))
Reply
:iconexotic-shinniee:
EXOtic-Shinniee Featured By Owner Jul 2, 2016  Student Interface Designer
Chèo pẹn, pẹn là ai dzọ, quen nhau hông EYEBROW SEAL INTENSIFIES 
Reply
:iconjoyliiehoang:
JoyliieHoang Featured By Owner Jul 2, 2016  Hobbyist Interface Designer
Đuỹ Mắm nhà pẹn đây :) Ahhihi
Reply
:iconexotic-shinniee:
EXOtic-Shinniee Featured By Owner Jul 5, 2016  Student Interface Designer
Mắm hôi mắm thúi, :) cái qq hjhj
Reply
(1 Reply)
:iconsoberdreams:
SoberDreams Featured By Owner Apr 12, 2016  Professional Digital Artist
Hiya! My name is Sober Dreams. I have been part of the design community for over 10 years now, and am the founder of a great team/group called 'High Velocity'. I was looking around DA for some talented artists and happened upon your profile! This message may be generic, but I really did enjoy the artwork in your gallery! Love the painted feel you have and how unique your works are!

Back in the day, -Hv. Was a great team with some really really talented members pushing out colabs, team battles, forum battles etc. A few years back our core members all went AWOL (including myself) and the group skimmed along.

I am currently looking to revive the group and am currently looking for active contributors, staff members (for the DA and for the forum we are building) as well as battle team members. The forum we are building is still up in the air as a Hv forum or possibly a team battle HQ.

If you are at all interested in the group be it staff, a regular contributor or just a soonish passer-by please don't hesitate to message me or visit our DA (bottom).

WE JUST OPENED A NEW GFX COMMUNITY WEBSITE. WE ARE LOOKING FOR STAFF! Anyone interested please Note myself (sober dreams) and I will link you to the website. It will be private until the open date! We are looking for: Resource Crew (As MANY as we can get). OR JUST HEAD OVER TO CHECK OUT THE SITE AT GFxBattle.com

Thanks!

Sober Dreams
Proud Founder Of
:iconhigh-velocity:
Please feel free to join at:
High-Velocity

PERSONAL NOTE: I love your work, would love to see you on GFXBattle.com!!! It's a pretty new website and we could really use some talented artists like yourself there :)
Reply
:icongeniedyo:
GenieDyo Featured By Owner Dec 28, 2015  Student Interface Designer
Kao Emoji-02 (Pretty Eyes) [V1] nhông
Reply
:iconexotic-shinniee:
EXOtic-Shinniee Featured By Owner Mar 31, 2016  Student Interface Designer
Nhônggg :3 
Reply
:iconh44na:
h44na Featured By Owner Oct 10, 2015  Student Interface Designer
Dú...
Reply
Add a Comment: