EvelineaErato on DeviantArthttps://www.deviantart.com/evelineaerato/art/Strzyga-478860847EvelineaErato

Deviation Actions

EvelineaErato's avatar

Strzyga

Published:
2.4K Views

Description

Strzyga
Istota podobna do wampira. Strzygami zostawały dusze ludzi, którzy urodzili się z dwiema duszami, dwoma sercami i podwójnym szeregiem zębów..Uważano także, iż strzygą jest noworodek, który urodził się z wykształconymi zębami. Gdy już rozpoznano strzygę za pierwszego życia, przepędzano ją z ludzkich siedzib. Strzygi ginęły zazwyczaj w młodym wieku, gdy jednak jedna dusza odchodziła, druga żyła dalej i aby przetrwać musiała polować. Strzyga wysysała krew, wyżerała wnętrzności i latała pod postacią sowy po nocach. Zazwyczaj poza polowaniem chodziło o zemstę za krzywdy wyrządzone podczas pierwszego żywota. Strzygi potrafiły zadowolić się przez jakiś czas także krwią zwierząt. Podobnie jak inne stwory tego typu, strzygę należało trwale unieruchomić poprzez spalenie lub powbijanie gwoździ albo pali w różne części ciała.

A strzyga is a demon a bit similar to vampire in Slavic (and especially Polish) folklore. People who were born with two hearts and two souls and two sets of teeth (the second one barely visible) were believed to be strzygas. Furthermore a newborn child with already developed teeth was also believed to be one. When a person was identified as a strzyga he was chased away from human dwelling places. Such strzygas usually died at a young age, but, according to belief, only one of their two souls would pass to the afterlife; the other soul was believed to cause the deceased strzyga to come back to life and prey upon other living beings. These undead strzyga were believed to fly at night in a form of an owl and attack night-time travelers and people who had wandered off into the woods at night, sucking out their blood and eating their insides. Strzyga were also believed to be satisfied with animal blood, for a short period of time.
Image size
960x709px 225.37 KB
© 2014 - 2023 EvelineaErato
Comments5
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Albinavonroth's avatar
A strzygi na Górnym Śląsku miały noże lub nożyczki zamiast dłoni i latały na beczkach, a zamiast kota miały kurę.