Deviation Actions

EvelineaErato's avatar

Poludnica

Published:
1K Views

Description

Południca – według wierzeń słowiańskich złośliwy i morderczy demon polujący latem na tych, którzy niebacznie w samo południe przebywali w polu.

In slavic mythology Południca is a malicious and murderous demon hunting in the summer for people staying in the field at midday..
Image details
Image size
707x960px 190.6 KB
© 2014 - 2022 EvelineaErato
Comments8
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In

Świetna grafika! Czy mogłabym ją odtworzyć w formie fotografii?