Deviation Actions

EvelineaErato's avatar

Planetnik

Published:
1K Views

Description

Płanetnik (Chmurnik, Obłocznik) - postać z wierzeń słowiańskich, demoniczna lub półdemoniczna istota uosabiająca zjawiska atmosferyczne. Wierzono, że płanetnicy kierują chmurami, zsyłają burzę i grad.

Płanetnikami zostawały dusze zmarłych nagłą śmiercią i samobójców (głównie wisielców i topielców). Wyobrażano ich sobie jako wysokich starców w szerokich kapeluszach bądź jako małe stworki.

W zależności od okoliczności, płanetnicy mogli być przychylni lub wrodzy ludziom. Przychylność płanetników można było zdobyć rzucając mąkę na wiatr lub do ognia. Przychylni płanetnicy zstępowali na ziemię i ostrzegali ludzi przed burzą oraz chronili przed suszą.

Płanetnikami byli również wybrani mężczyźni, obdarzeni mocą kontrolowania pogody. Tuż przed burzą byli oni wciągani przez niebo (względnie przez tęczę) i toczyli w powietrzu walkę ze smokami powietrznymi symbolizującymi chmury burzowe i gradowe, względnie wychodzili na pole i odganiali burzę magicznymi zaklęciami.


Płanetnik (Chmurnik, Oblocznik) – demonic or half-demonic figure from Slavic folklore that embodies weather phenomena. It was believed Płanetniks guided the clouds and sent down storms and hails. To become a Płanetnik, one had to die a sudden death or commit suicide – usually a drowned or hunged person was believed to become the demon. People imagined them to take from of elderly men in wide hats or some small creatures. Some chosen men, who could control weather, were believed to be Płanetniks too. Just before the storm they were drawn by a rainbow into the sky and there they fought a battle with air dragons that symbolized hail and storm clouds. The other version says Płanetniks went out into the fields and cast out the storms with magic spells. 
Depending on the circumstances, Płanetniks could be accommodating or hostile towards people. To gain their favor had to throw some flour into the wind or fire. Some Płanetniks came down from the sky to warn people about upcoming storm or drought.

(english description taken from:fuckyeahstrangemythology.tumbl… )
Image size
1720x2365px 2 MB
© 2014 - 2023 EvelineaErato
Comments3
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
feldrand's avatar
interesting description and very nice drawing... :D