EvelineaErato's avatar

Nocnica

39 Favourites
6 Comments
1K Views
Nocnica - zwany także płaczką demon z mitologii słowiańskiej powstały z duszy człowieka zmarłego. Miał straszyć nocą dzieci. Na skutek zatarcia się pierwotnych wyobrażeń demon ten bywał utożsamiany z duszą człowieka żyjącego – zmorą. Nocnicą nazywano także niekiedy pokutującą duszę, zwodzącą nieostrożnych wędrowców na manowce.
Nocnica szczypała i straszyła dzieci, doprowadzając je do płaczu. Sprowadzała zły sen. Była także odpowiedzialna za bóle piersi u matek.
Tradycja ludowa znała oczywiście różne sposoby na obronę przed tym demonem. Jednym z nich było zaklinanie zmory słowami „Zaże, zaże, zażyczki weźcie memu dziecku nocnicki”. Z czasem pojawiły się różne warianty tej formuły min. „Zorze, zorzyczki, odejmijcie mojemu dziecku morzyczki, odejmijcie od niego płakanie, wzdychanie a dajcie mu dobre wyspanie”. Innym sposobem obrony przed nocnicami były zakazy związane z zachodem słońca jako porą szczególnie groźną dla dzieci. I tak po zachodzie słońca nie należało ani prać ani suszyć pieluch a zdejmować można je było dopiero dnia następnego. Folklor znał również rytuał ochronny, który miał przegonić nocnicę. Matka z dzieckiem siadała w oknie bądź stawała w progu, a chłopiec obiegał domostwo. Zadawszy pytanie o nocnice i otrzymawszy od matki odpowiedź twierdzącą przeganiał je, wypowiadając odpowiednie słowa.
Jako dusze pokutujących nocnice pojawiały się w postaci ogników. Niekiedy wskazywano tutaj na konkretne dusze – dziewczyn, które zmarły między zapowiedzią a swoim ślubem. Nocnice szczególnie upodobały sobie mokradła i jesień. Zwodziły nieostrożnych wędrowców na manowce. Chlapały ich wodą i posypywały piaskiem. Ich ofiarą padać mieli zwłaszcza ludzie pijani. Niebezpiecznie było także gwizdać, szydzić z nocnic, pluć czy rzucać w ich stronę kamieniami.

Nocnica - ("she of the night") is a nocturnal demon attracted to bright light. She may enter the house and cause havoc when everyone's asleep. They also beat children and deceive people astray...

Avalible at:
society6.com/post/product?id=2770875&new=1

www.redbubble.com/people/evelineaerato/works/13066747-nocnica
IMAGE DETAILS
Image size
694x960px 181.38 KB
Published:
© 2014 - 2020 EvelineaErato
Comments6
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
nam77's avatar
nam77Professional General Artist
Very Nice, well done!
EvelineaErato's avatar
EvelineaEratoHobbyist General Artist
I'm glad that you like it! ^^
Akium's avatar
AkiumStudent Traditional Artist
Awesome :D keep it up
EvelineaErato's avatar
EvelineaEratoHobbyist General Artist
Thank you! It means for me a lot! :D :hug:
strigoi-mort's avatar
fajnie, że jest kontynuacja serii demonologicznej ;)
EvelineaErato's avatar
EvelineaEratoHobbyist General Artist
Z pewnością będę dorzucać kolejne rysunki z tej serii ;) Po prostu potrzebuję co jakiś czas poskakać po tematach, by prace były "świeże" ;)
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In