EvelineaErato's avatar

Domownik

43 Favourites
4 Comments
913 Views

Domownik (domovoi)
A domovoi is a protective house spirit in Slavic folklore.

Domowik, uboże - duch opiekuńczy domu. Strzegł domu i obejścia, pomagał w codziennych pracach, troszczył się także o zwierzęta gospodarskie. Utożsamiano go z duchem dawnego gospodarza domu.
Domovye are masculine, typically small, bearded, and sometimes covered in hair all over. According to some traditions, domovye take on the appearance of current or former owners of the house and have a grey beard, sometimes with tails or little horns.This belief is commonly held to be a remnant of the pre-Christian cult of ancestors which is also reflected in some of the titles of the domovoi (e.g., dedko, dedushka "grandfather"). There are tales of neighbors seeing the master of the house out in the yard while in fact the real master was asleep in bed. It has also been said that domovye can take on the appearance of cats or dogs.The domovoi is more often heard than seen and his voice is said to be hollow and harsh.

Domowik był traktowany przez mieszkańców domu jak członek rodziny, należało pamiętać o zostawieniu dla niego pożywienia. Podczas zmiany mieszkania proszono domownika, by przeniósł się wraz z gospodarzami do nowego domu. Domownik zaniedbany mścił się na gospodarzach (np. tłukąc talerze, strasząc mieszkańców, bijąc dzieci) lub wyprowadzając się z chałupy. Mógł też zesłać złe moce, zmory i strzygi.

Domownik mieszkał za piecem, pod progiem lub też na strychu. Przybierał postać ubranego po chłopsku małego dziadka z długimi siwymi włosami i bujną brodą. Mógł też przybierać postaci kota, psa, węża lub szczura. Czasem przypisywano mu także towarzyszkę, domowichę lub domachę, identyfikowaną najczęściej z kikimorą. Polskim odpowiednikiem domownika było uboże.

© This work is the property of Bendideia Publishing / Ronesa Aveela

IMAGE DETAILS
Image size
2317x3153px 8.28 MB
Published:
© 2015 - 2020 EvelineaErato
Comments4
anonymous's avatar
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
chricko's avatar
Wonderful art and information.

We have a similar creature in Sweden called Tomte  Tomten by chricko
EvelineaErato's avatar
EvelineaEratoHobbyist General Artist
Oh, it is really similar! In fact, Slavic and Scandinavian folklore have a lot in common :)
fuchskauz's avatar
Looks great! And thanks for the info
EvelineaErato's avatar
EvelineaEratoHobbyist General Artist
Thanks! ^^