Deviation Actions

EvelineaErato's avatar

Baba Jaga

Published:
1K Views

Description

Baba Jaga
Postać Baby Jagi, pierwotnie prawdopodobnie ważna w słowiańskiej mitologii, przetrwała jedynie w zdegradowanej formie jako element folkloru.Występuje tam jako stara, odrażająca wiedźma (obwisłe piersi, jedna kościana noga, ślepa lub niedowidząca), mieszkająca w chatce na kurzej stopce w głębi lasu. Babie Jadze często towarzyszyły czarny kot, kruk, sowa lub wąż. Porywała błąkających się po lesie ludzi (zwłaszcza dzieci), a następnie ich mordowała i zjadała. Przypisywano jej też zsyłanie chorób i innych dolegliwości. Na końcu opowieści zazwyczaj staczała walkę z bohaterem pozytywnym i ginęła. Sporadycznie występuje w folklorze motyw łaskawej Baby Jagi, pomagającej ludziom.Badacze próbują rekonstruować pierwotną funkcję Baby Jagi jako władczyni zwierząt leśnych i postać związaną ze światem zmarłych, być może zdegradowane bóstwo żeńskie lub demona.

In Slavic folklore, Baba Yaga is a supernatural being (or one of a trio of sisters of the same name) who appears as a deformed and/or ferocious-looking woman. Baba Yaga flies around in a mortar, wields a pestle, and dwells deep in the forest in a hut usually described as standing on chicken legs. Baba Yaga may help or hinder those that encounter or seek her out. She sometimes plays a maternal role, and also has associations with forest wildlife. According to Vladimir Propp's folktale morphology, Baba Yaga commonly appears as either a donor or villain, or may be altogether ambiguous.
Image details
Image size
1732x2371px 3 MB
© 2014 - 2022 EvelineaErato
Comments16
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
feldrand's avatar
you have a nice style - please let me show you an old work form my mother - hänsel und gretel, painted 1945, when she was sixteen! as children we adored this picture, and i still do... :D
feldrand.deviantart.com/art/ha…
:iconhowdyplz: