esipvieclamvietnam's avatar

esipvieclamvietnam

0 Watchers90 Page Views0 Deviations
Deviations Coming Soon!
Check back soon to see esipvieclamvietnam's deviations.
Badges
My Bio

esipvieclamvietnam là trung tâm dịch vụ việc làm, tổ chức phiên giao dịch việc làm hàng ngày. giúp người lao động có thể chủ động tìm kiếm được công việc phù hợp. Bên tuyển dụng khi đăng tin tuyển dụng lên cổng thông tin trên phải ghi rõ mô tả công việc, mức lương cụ thể và giới thiệu chung về công ty.

Địa chỉ : 12 Ngô Quyền - Hoàn Kiếm - Hà Nội 10000

Phone : 038269517

Profile Comments

Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In