Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant Công - AxlMale/Vietnam Recent Activity
Deviant for 6 Months
Needs Core Membership
Statistics 13 Deviations 128 Comments 1,256 Pageviews
×

Newest Deviations

[C] KAGEYAMA TOBIO by ErrorwlAx [C] KAGEYAMA TOBIO :iconerrorwlax:ErrorwlAx 4 1 [C] Immersed in the dying by ErrorwlAx [C] Immersed in the dying :iconerrorwlax:ErrorwlAx 10 3 [C] Life flourishes in the dawn by ErrorwlAx [C] Life flourishes in the dawn :iconerrorwlax:ErrorwlAx 3 3 [ C ] Salvation by ErrorwlAx [ C ] Salvation :iconerrorwlax:ErrorwlAx 16 14 [ H ] Yato Noragami by ErrorwlAx [ H ] Yato Noragami :iconerrorwlax:ErrorwlAx 7 8 [ H ] Collabtion with Yuk by ErrorwlAx [ H ] Collabtion with Yuk :iconerrorwlax:ErrorwlAx 7 8 Sakura no unpan hito by ErrorwlAx Sakura no unpan hito :iconerrorwlax:ErrorwlAx 9 0 Contemplate by ErrorwlAx Contemplate :iconerrorwlax:ErrorwlAx 11 1 Lust by ErrorwlAx Lust :iconerrorwlax:ErrorwlAx 17 4 The world of mine by ErrorwlAx The world of mine :iconerrorwlax:ErrorwlAx 3 0 THE DARK CORNER by ErrorwlAx THE DARK CORNER :iconerrorwlax:ErrorwlAx 13 1 Sincere prayer by ErrorwlAx Sincere prayer :iconerrorwlax:ErrorwlAx 13 1 Astray by ErrorwlAx Astray :iconerrorwlax:ErrorwlAx 16 39
alternative text

I LOVE YOU SO MUCH!!
BUT I HURT AND I AM NOT ENOUGH TO DO THAT.

Favourites

Trilab Dream W yuuki and nagi by MateNeo Trilab Dream W yuuki and nagi :iconmateneo:MateNeo 20 10 Opposition by Hota-Kota Opposition :iconhota-kota:Hota-Kota 12 2 11 / 07 / 18 by Juan-Start 11 / 07 / 18 :iconjuan-start:Juan-Start 16 0 st in my heart by ATS-D st in my heart :iconats-d:ATS-D 17 15 in half join by ATS-D in half join :iconats-d:ATS-D 19 7 [15072018] HPBD my Ami xamloz by Keizzz [15072018] HPBD my Ami xamloz :iconkeizzz:Keizzz 11 5 ID by AmbroserC ID :iconambroserc:AmbroserC 1 0 COLLABATION by YUKina-JH COLLABATION :iconyukina-jh:YUKina-JH 12 0 Ohana Girls by LouNaART Ohana Girls :iconlounaart:LouNaART 20 2 102 - Forgive by AcaciaCenter 102 - Forgive :iconacaciacenter:AcaciaCenter 3 0 100 - Stardament Rondo by AcaciaCenter 100 - Stardament Rondo :iconacaciacenter:AcaciaCenter 3 0 Anime render by YUKina-JH Anime render :iconyukina-jh:YUKina-JH 28 0 You look like an Angel.... by panjoool You look like an Angel.... :iconpanjoool:panjoool 78 28 Wings of freedom by donghoyongcoi Wings of freedom :icondonghoyongcoi:donghoyongcoi 70 3 Collaboration by donghoyongcoi Collaboration :icondonghoyongcoi:donghoyongcoi 33 0 Be powerful by JollieB Be powerful :iconjollieb:JollieB 10 4
alternative text

alternative text

alternative text

Activity


- một số người nước ngoài người ta cmt ;_; có phải mình coi thường người ta nên không rep đâu Crying mà cái quan trọng là người ta nói gì mình không hiểu :cryingla:mà nếu có hiểu thì cũng chả biết trả lời sao Adventure Crying Child Pixel Icon   
 Bạn bè với nhau mượn 5 nghìn từ hôm mùng 3 Tết đến giờ chưa trả :( (Sad) Ăn cái qué gì vào mồm mà chây = )) 

deviantID

ErrorwlAx's Profile Picture
ErrorwlAx
Công - Axl
Vietnam
alternative text

- Thank you so much!

Donate

ErrorwlAx has started a donation pool!
210 / 1,000
alternative text

You must be logged in to donate.
 • Anonymous
  Anonymous Deviant
  Donated Mar 23, 2018, 8:12:08 AM
  10
 • Anonymous
  Anonymous Deviant
  Donated Jan 18, 2018, 7:57:15 AM
  200

Comments


Add a Comment:
 
:iconaarsww:
aarsww Featured By Owner 3 days ago  Hobbyist Interface Designer
Cảm ơn vì đã +Fav art của tớ nhaaa
Reply
:iconerrorwlax:
ErrorwlAx Featured By Owner 2 days ago
- ừ
Reply
:iconaarsww:
aarsww Featured By Owner 2 days ago  Hobbyist Interface Designer
<3
Reply
:iconlordthedarkness:
LordTheDarkness Featured By Owner May 21, 2018  Student Interface Designer
Thanks for the favorite :) really appreciate it.
Reply
:iconpuppyontheroad:
puppyontheroad Featured By Owner Apr 24, 2018
Thanks for the watch :D I'll give u a llama badge for thanks =)))
Reply
:iconerrorwlax:
ErrorwlAx Featured By Owner Apr 30, 2018
- You're welcome. ~
- thanks for the llama : ))
Reply
:iconpuppyontheroad:
puppyontheroad Featured By Owner Apr 24, 2018
Thanks for the fav bro :D
Reply
:iconmerearthling:
merearthling Featured By Owner Apr 15, 2018
:-) sorry  ;P:heart: just put a watch for you thought it was done before wonderful arts and gallery :thumbsup:
Reply
:iconeyecrusade:
eyecrusade Featured By Owner Apr 10, 2018  Hobbyist General Artist
Watch back please? <3
Reply
:iconerrorwlax:
ErrorwlAx Featured By Owner Apr 11, 2018
- okay <3
Reply
Add a Comment: