Shop Forum More Submit  Join Login
Small Pack Resources Collected by @ EJ by Eriol-Diggory-Art Small Pack Resources Collected by @ EJ by Eriol-Diggory-Art
:juggle: Hế lu tất cả mọi người :juggle:
Hứa với mọi người ở các pack signature trước, tớ đã đem một số res để tạo thành pack res này để share vs mọi ng ^^
Đã gọi là small pack res nên số lượng cũng nhỏ thôi =]]

------
Resouces by @lienoly; @justamiee
Blending by @EJ

-------
:stereo:Lượt down không khớp với số fav và comment thì pack này là pack cuối mà tớ share đấy!! mọi ng biết phải làm gì khi down rồi chứ :stereo:
DOWNLOAD [link]
-------
:whisper:Lần sau chắc tớ chỉ share cho ng quen thôi =]]:whisper:
Add a Comment:
 
:iconfanleo2000:
fanleo2000 Featured By Owner Aug 24, 2016  Student
done~~~
Reply
:iconcerysng:
cerysng Featured By Owner Feb 3, 2016
<3
Reply
:iconarlyn12:
Arlyn12 Featured By Owner Oct 31, 2015
xin
Reply
:icontwennyseven:
twennyseven Featured By Owner May 27, 2015  Student Writer
Thank you =)
Reply
:icondad-sora:
DAD-Sora Featured By Owner Dec 3, 2014  Student
Xin 
Reply
:iconhwangyeonna:
hwangyeonna Featured By Owner Oct 22, 2014  Student Interface Designer
Mình xin nhé ^^
Reply
:iconsweetdart18:
Sweetdart18 Featured By Owner Jul 12, 2014  Hobbyist Digital Artist
thx ^^
Reply
:iconchunnifer:
chunnifer Featured By Owner Jun 27, 2014  Student
tks :D
Reply
:iconakiochan5302:
akiochan5302 Featured By Owner May 9, 2014  Student Interface Designer
 - xin
Reply
:iconchanyunsociupark:
chanyunsociupark Featured By Owner Apr 13, 2014  Hobbyist Artist
xinn
Reply
:iconmydestinys:
MyDestinys Featured By Owner Feb 25, 2014
xin :3
Reply
:iconnightyj:
NightYJ Featured By Owner Feb 22, 2014
Fav+cmt
Reply
:iconlucca27081999:
Lucca27081999 Featured By Owner Feb 2, 2014  Professional Interface Designer
Fav+cmt

Reply
:iconbaekhagya:
baekhagya Featured By Owner Jan 2, 2014
Fav + Cmt 
Reply
:iconsandynguyen07:
SandyNguyen07 Featured By Owner Dec 13, 2013  Student Interface Designer
fav + cmt
Reply
:iconochwang123:
ochwang123 Featured By Owner Dec 9, 2013
fav + cmt
Reply
:iconnuhae54:
nuhae54 Featured By Owner Nov 24, 2013  Student Interface Designer
fav + cmt 
Reply
:iconsawa2000:
Sawa2000 Featured By Owner Nov 24, 2013
fav + cmt 

Reply
:iconslunanguyen:
SlunaNguyen Featured By Owner Nov 23, 2013  Student Interface Designer
Fav + cmt
Reply
:icongeniedyo:
GenieDyo Featured By Owner Nov 5, 2013  Student Interface Designer
tkssss
Reply
:iconbellagirl2002:
bellagirl2002 Featured By Owner Nov 2, 2013
FAV+CMT ♥ Thanks bạn :happybounce:
Reply
:iconpapyminhtrang:
papyminhtrang Featured By Owner Oct 25, 2013
xin

Reply
:iconjanepham:
JanePham Featured By Owner Oct 23, 2013  Student Interface Designer
thanks babe <3 :happybounce:
Reply
:icondongdong2604:
dongdong2604 Featured By Owner Oct 21, 2013
-thanks ^^~
Reply
:iconpuggy-love:
Puggy-love Featured By Owner Oct 13, 2013
xin
Reply
:iconmonickz19:
Monickz19 Featured By Owner Oct 4, 2013
Fav+Cmt
Reply
:iconyumiddh2001:
Yumiddh2001 Featured By Owner Sep 23, 2013
Xin ạ :D
Reply
:iconkimhana-sh:
kimhana-sh Featured By Owner Sep 19, 2013  Student Interface Designer
xin ạ
Reply
:iconmyesowon:
myesowon Featured By Owner Sep 9, 2013
Mình xin nhé. Cảm ơn b ^^
Reply
:iconkwonvn:
KwonVN Featured By Owner Sep 7, 2013
xin nhoa :3
Reply
:iconjungghee:
JUNGGHEE Featured By Owner Sep 1, 2013  Student Interface Designer
Mnh xin
Reply
:iconnaninguyen:
NaniNguyen Featured By Owner Aug 16, 2013
Xin ạ, cám ơn ^^
Reply
:iconnanaddh:
nanaddh Featured By Owner Aug 15, 2013
xin ạ
Reply
:iconjunylht:
junylht Featured By Owner Aug 15, 2013
xin ạg , đã fav

Reply
:iconhanhan246:
hanhan246 Featured By Owner Aug 13, 2013  Student Interface Designer
<font><font>xin</font></font>
Reply
:iconhanabell1:
HanaBell1 Featured By Owner Aug 12, 2013  Hobbyist Interface Designer
cmt :)
Reply
:iconramonaswift1412:
ramonaswift1412 Featured By Owner Aug 12, 2013  Student Interface Designer
- Đã Fav + cmt :happybounce:
Reply
:iconjennamelody:
JennaMelody Featured By Owner Aug 11, 2013
đã fav+cmr :'3
Reply
:iconpiisuukii:
piisuukii Featured By Owner Aug 11, 2013
cmt
Reply
:iconchiyul21:
ChiYul21 Featured By Owner Aug 8, 2013
cmt
Reply
:iconngocanhlx20010:
ngocanhlx20010 Featured By Owner Aug 8, 2013
Fav ny :d
Reply
:iconuyenthicdesgin:
uyenthicdesgin Featured By Owner Aug 7, 2013
fav
Reply
:iconroefully:
roefully Featured By Owner Aug 7, 2013  Student Interface Designer
xin nhá Love tớ fav rồi đấy
Reply
:iconeochanghy:
eochanghy Featured By Owner Aug 6, 2013  Student Interface Designer
xin nha ♥ đã fav
Reply
:iconpunny1302:
punny1302 Featured By Owner Aug 4, 2013
xin

Reply
:iconmeliiiii:
Meliiiii Featured By Owner Aug 3, 2013
xin nh~da wat+fav+cmt
Reply
:iconboisone:
Boisone Featured By Owner Aug 3, 2013  Student Interface Designer
xin nh~da wat+fav+cmt
Reply
:icondongmi13:
DongMi13 Featured By Owner Aug 2, 2013
fav + cmt = xin nh Eri

Reply
:iconyumiiuexo:
Yumiiuexo Featured By Owner Aug 1, 2013  Student Interface Designer
đã Fav theo mình thấy thì pack này vãn chưa đẹp lowmssr nhé

Reply
Add a Comment:
 
×

Details

Submitted on
July 4, 2013
Image Size
175 KB
Resolution
500×560
Link
Thumb

Stats

Views
6,363
Favourites
241 (who?)
Comments
150
Downloads
148