Shop Forum More Submit  Join Login
About Deviant Erik OlsenMale/Denmark Recent Activity
Deviant for 10 Months
Needs Core Membership
Statistics 7 Deviations 0 Comments 143 Pageviews
×

Newest Deviations

Watch a watch: Bornholmerur by ErikOlsen Watch a watch: Bornholmerur :iconerikolsen:ErikOlsen 0 0 The Wall by ErikOlsen The Wall :iconerikolsen:ErikOlsen 0 0

Favourites

Cthulhu rising by DaShadeE Cthulhu rising :icondashadee:DaShadeE 10,268 653

Watchers

No watchers yet.

Groups

Activity


Teamet bag Billig-gartner.dk består af erfarne folk med lang og bred erfaring inden for formidling af opgaver i anlægsbranchen. Vi kender udfordringerne med at finde de dygtigste gartnere i Nordsjælland til den rigtige pris - og vi kender faldgruberne.

Derfor kan vi med udgangspunkt i vores unikke gratis onlineportal og egne erfaringer opfylde dine behov for anlægsservice eller stubfræsning i Nordsjælland med et stærkt hold af dygtige fagfolk, der har de rette kompetencer. Indtast din opgave nu - så er du i gang - 100 % gratis og uforpligtende.

Hos Billig-gartner.dk bestræber vi os på at yde en service af meget høj kvalitet. De udførte anlægsgartnerarbejde i Nordsjælland bliver derfor fulgt op for at sikre, at alle anlægsgartnerene lever op til deres aftale, således at vi får den højest mulige kundetilfredshed.

Luft og varme til planterne

Luften er en kvælstofkilde; et af de tre store plantenæringsstoffer, som kommer ned i jorden på forskellige snedige måder. Noget af det er opløst i regnvandet efter et tordenvejr. Man kan næsten lugte det. Kvælstof bindes også i jorden af bakterier i knolde der befinder sig på rødderne af bælgplanter som fx kløver, ærter og bønner, og af jordbakterier, som man finder i sunde jorder, hvor der er meget organisk stof.

Sikkerhedsforanstaltninger

l et vindomsust område er det helt fra starten en god ide at sikre de lodrette rammer med barduner. Selv i mere beskyttede områder kan det være en fordel at sikre med barduner, når sæsonen nærmer sig sin afslutning, og dine afgrøder vokser kraftigt og dækker rammerne. Du spænder fiskesnøre eller kraftig snor fra toppen af rammen og ned til kassens sydside. Til nord kan du afstive toppen med et 3,6 m langt bræt med et hak udskåret, så det passer ind i rammens øverste kant. Det vil styrke rammen i begge retninger. Efter vækstsæsonen kan rammen tages ned og hænges af vejen på væggen i garagen og vente på næste sæson.
Nogle lader rammerne stå hele vinteren og fletter farvestrålende bånd ind i dem til jul eller dekorerer dem med elektriske lys til højtiden! Nu har vi set, hvor nyttigt og nemt det lodrette havebrug kan være. ikke bare kan man dyrke rankende afgrøder på mindre plads, men høsten bliver lettere, og afgrøden bliver ikke blød og snavset af at ligge på jorden. De opbundne planter kan danne en skærm, der skjuler kedelige steder og tilføjer lidt skønhed til havene. Vi vil gerne opmuntre dig til at indføre denne nyhed i din køkkenhave. Du vil ikke fortryde det!


Få 3 tilbud på billig flyttefirma - gratis og uforpligtende

Få 2-3 seriøse flyttetilbud fra flytte forretninger i fx Esbjerg, som gerne vil flytte dit indbo. Flyttefirmaerne skal sammenlignes ikke kun på pris men desuden på, om firmaerne har plads i ordrebogen til at kunne lige den dato som passer i dit tidsskema, om du kan få flyttekasser osv..

Indrøm det bare - at flytte store møbler og andre tunge genstande er træls - det tager tid og det kan faktisk være forbundet med risiko. Du kan ødelægge rygsøjlen eller andre dele af kroppen, såfremt du selv begynder at flytte tunge emner. Der er endvidere fare for at nogen vælter ejendele så de går i 1.000 stykker. Løsningen er naturligvis at bestille en rutineret flyttemand, der er trænet i at håndtere tunge ting og i at undgå at tabe ting. Endvidere er flyttemanden også, som følge af sin lange erfaring, langt mere kompetent end dig.

Spar op til 24% på et billigt flyttefirma

Flytte-tilbud.dk er en velfungerende vækstvirksomhed med fokus på både private, erhvervs- og offentlige kunder indenfor alle former for flytning og opbevaring. Vi har haft vores indtil nu bedste år under finanskrisen – men der har naturligt nok været større fokus på pris og kvalitet. Det har kommet os på Flytte-tilbud.dk tilgode i form af flere flytteopgaver og øget kunde tilgang.

Privatflytning er mere end blot at få ens møbler og øvrige ejendele transporteret fra en adresse til en anden. Minder, følelser og mange overvejelser er involveret. Du kan trygt overlade nedpakningen af al dit indbo til os – vort faguddannede personale har stor erfaring i nænsom pakning af glas, porcelæn mv. Hvis Du selv vil pakke dit indbo ned, kan vi levere det nødvendige antal kasser. På din nye adresse placerer vi kasserne efter din anvisning, så du kan foretage udpakningen i dit eget tempo.

Få 3 attraktive flytte tilbud på få dage

Alle vore tilknyttede flyttevirksomheder i dit nærområde tilbydes at modtage kontaktoplysninger på din Fredericia flytteopgave. De 3 flytteforretninger, der reagerer hurtigst, får din mailadresse. Således kan flyttevirksomhederne give flytte tilbud eller stille uddybende spørgsmål forinden bindende tilbud afgives.

Søger du efter tilbud på opmagasinering af dit indbo i kortere eller længere tid, så yder mange flyttefirmaer denne ydelse. Dit bohave bliver placeret på et lagerhotel i tempererede, tørre rum med alarmsystem og alle genstande er naturligvis forsikret.

Der er fire faktorer, der har betydning for god rengøring:

 • En mekanisk bearbejdning: At gnide, skrubbe eller skure. I populær tale: Der bruges knofedt.
 • En kemisk påvirkning: Rengøringsmidlernes evne til at løsne og fjerne snavset.
 • En tidsfaktor: Den tid, der går, for at mekanik og kemi virker. "Ting ta'r tid", som Piet Hein sagde.
 • En temperaturfaktor: Den optimale temperatur for, at kemien virker.

De fire faktorer udgør stort set altid en konstant. Det vil sige: Skæres der ned på en faktor, bliver en eller flere af de andre større. Rengøring kan opdeles i tør, fugtig og våd rengøring, der kan udføres som grundmetoder eller i kombination:

 • Tør rengøring: Bruges, når snavset er tørt og løst og har siddet i kort tid. Alle materialer tåler tør rengøring, som er afstøvning og støvsugning.
 • Fugtig rengøring: Bruges, när snavset er tørt og løst, men har siddet et stykke tid. De fleste materialer tåler en fugtig aftørring.
 • Våd rengøring: Bruges, når snavset er tørret ind i fedtede forbindelser, kalkaflejringer eller er fastbrændt. Ikke alle materialer tåler våd rengøring, som er afvaskning og skuring.

Hvor meget, hvor lidt, hvor ofte eller hvor sjældent skal man gøre rent?. Der kan ikke opstilles regler for hyppigheden af rengøring, da snavs er helt afhængig af, hvordan rummene bruges og hvilke materialer, der er i rummene, Jo større aktivitet des mere snavs. Hovedprincippet er at gøre rent, når der er snavset.

Rengøringsmetoder

Grundmetoderne inden for rengøring Helsingør er ganske enkle og en kombination af redskaber og maskiner med eller uden brug af vand og rengøringsmidler, Her beskrives de forskellige metoder ganske kort.

Afkalkning

Hvis en overflade efterlades våd af vand, vil vandet tørre ind og i de fleste tilfælde efterlade et kalklag. Først fjernes almindeligt snavs ved afvaskning med et universal rengøringsmiddel, derefter udlægges et kalkfjernende middel. Det fjernes, når det har opløst eller løsnet kalkbelægningen, der skylles efter med rent vand og overfladen tørres grundigt. Ikke alle overflader tåler syrer.

Afrimning

At fjerne is fra frosne overflader, f.eks. i frysere.

Afskylning

Groft affald og løst snavs fjernes med vand.

Aftørring, fugtig

En overflade aftørres systematisk med hårdtopvredet klud, mopgarn eller skind.

Aftørring, tør

En overflade aftørres systematisk med en tør klud, skind eller mopgarn. Det anbefales at bruge syntetiske materialer til aftørring, da der opstår statisk elektricitet ved gnidning mellem overflade og materiale, som binder støvet til kluden.

Aftørring, våd

En overflade overtørres systematisk med en klud, skind eller mopgarn, der er dyppet i vand og derefter hardtopvredet. For at opnå et jævnt resultat skal man arbejde systematisk. Begynd rengøring ved en ende eller kant og brug klud eller redskab i zik-zak bevægelser hen overfladen med et lille overlap. Ved store overflader opdeles fladen i sektioner, hvor hver sektion gøres færdig, før man begynder på den næste.

Afvaskning

Overfladen gøres våd med vand tilsat rengøringsmiddel. Den våde flade bearbejdes med en klud, moppe, børste eller svamp. Det snavsede vand tørres op med en hårdtopvredet klud.

Bankning

Støv og snavs bankes løs fra tæpper og møbler med en tæppebanker.

Boning

Bonevoks består af naturvoks og har den egenskab, at den ved kraftig mekanisk bearbejdning opnår en dyb glans. Når voksen er gnedet ind i den rengjorte overflade, bones den med klude, børster eller maskine.


Kunstig tørring

I lighed med lufttørring gælder for kunstig tørring, at træet skal stables efter bestemte tilbud regler. En rigtig udført stabling er nemlig forudsætningen for, at træet holder sig ret, at tørringen bliver ensartet, at tørreanlæggets rum udnyttes økonomisk, og at tørretiden holder sig inden for rimelige grænser. For at man kan tømme og fylde tørreanlægget hurtigt, bør stablingen ske enten på tørrevogne eller på paletter, som kan køres ud og ind med gaffeltruck eller løftevogn. Det underste lag bør være i en afstand over gulvet på mindst 10 cm. Da tørringen sker ved, at luften stryger hen over træets overflade, må der være afstand mellem de enkelte gulvafslibning lag, hvilket fremkommer ved at adskille dem med mellemlæg, de såkaldte strøer.

Typer af tørreanlæg

Man skelner i hovedsagen mellem to typer af anlæg: kammertørreanlæg og kontinuerlige anlæg. I de første bliver træet stående på samme plads under hele tørringsperioden, medens man med jævne mellemrum ændrer temperaturen og luftfugtigheden. I den anden type bevæger træet sig gennem gulvafslibning anlægget, hvorved det møder zoner med forskellige temperaturer og fugtighed. Efter luftens cirkulationsretning kan man igen dele disse to hovedtyper op, ligesom man skelner mellem anlæg med temperaturer under 100° C, der er det normale, og anlæg med temperaturer over 100° C, der benævnes ved højtemperaturanlæg. Kammertørreanlæggene er den type, der næsten udelukkende finder anvendelse inden for gulvafslibning snedkerindustrien, hvorfor denne vil blive beskrevet i enkeltheder. Derimod vil der kun blive givet en kortere orientering om de kontinuerlige anlæg, der hovedsagelig benyttes ved tørring af store mængder træ af samme art og dimension, som det findes på de større savværker. I slutningen af dette afsnit vil højtemperaturovnene, der alle er bygget som kamre, blive omtalt, ligesom de vigtigste krav til tilbud gulvafslibning bygningsmaterialet og den hensigtsmæssige placering af anlæggene.

Brug kvalitetsprodukter til vedligeholdelsen

Brug kvalitetsprodukter som nedenstående, hvis du vil være gode venner med dit nye trægulv:

 • TK Hårdvoksolie Klar
 • Trip Trap Plejeolie Natur
 • Taski Gulvsæbe
 • Pinotex Gulvsæbe
 • Faxe GOlak Hvidunder
Gulvafslibning Hørsholm. Søger du en gulvsliber til slibning eller opfriskning af dine gulve? Så er vi det rigtige sted for en løsning. Mange dygtige gulvslibere er klar til at opfriske dine plankegulve og give en smuk overflade. Herunder at få en diskussion med dig om muligheder for hjemmets og dine lamelgulve. Her får du udført kvalitets gulvarbejde til billig gulvafslibning priser Lyngby og Ordrup af meget erfarne gulvslibere med stor viden. Lad os tage en snak om dine muligheder og forventninger og hvordan dit lamelgulv kan fiskes op.


Teamet bag Billig-gartner.dk består af erfarne folk med lang og bred erfaring inden for formidling af opgaver i anlægsbranchen. Vi kender udfordringerne med at finde de dygtigste gartnere i Nordsjælland til den rigtige pris - og vi kender faldgruberne.

Derfor kan vi med udgangspunkt i vores unikke gratis onlineportal og egne erfaringer opfylde dine behov for anlægsservice eller stubfræsning i Nordsjælland med et stærkt hold af dygtige fagfolk, der har de rette kompetencer. Indtast din opgave nu - så er du i gang - 100 % gratis og uforpligtende.

Hos Billig-gartner.dk bestræber vi os på at yde en service af meget høj kvalitet. De udførte anlægsgartnerarbejde i Nordsjælland bliver derfor fulgt op for at sikre, at alle anlægsgartnerene lever op til deres aftale, således at vi får den højest mulige kundetilfredshed.

Luft og varme til planterne

Luften er en kvælstofkilde; et af de tre store plantenæringsstoffer, som kommer ned i jorden på forskellige snedige måder. Noget af det er opløst i regnvandet efter et tordenvejr. Man kan næsten lugte det. Kvælstof bindes også i jorden af bakterier i knolde der befinder sig på rødderne af bælgplanter som fx kløver, ærter og bønner, og af jordbakterier, som man finder i sunde jorder, hvor der er meget organisk stof.

Sikkerhedsforanstaltninger

l et vindomsust område er det helt fra starten en god ide at sikre de lodrette rammer med barduner. Selv i mere beskyttede områder kan det være en fordel at sikre med barduner, når sæsonen nærmer sig sin afslutning, og dine afgrøder vokser kraftigt og dækker rammerne. Du spænder fiskesnøre eller kraftig snor fra toppen af rammen og ned til kassens sydside. Til nord kan du afstive toppen med et 3,6 m langt bræt med et hak udskåret, så det passer ind i rammens øverste kant. Det vil styrke rammen i begge retninger. Efter vækstsæsonen kan rammen tages ned og hænges af vejen på væggen i garagen og vente på næste sæson.
Nogle lader rammerne stå hele vinteren og fletter farvestrålende bånd ind i dem til jul eller dekorerer dem med elektriske lys til højtiden! Nu har vi set, hvor nyttigt og nemt det lodrette havebrug kan være. ikke bare kan man dyrke rankende afgrøder på mindre plads, men høsten bliver lettere, og afgrøden bliver ikke blød og snavset af at ligge på jorden. De opbundne planter kan danne en skærm, der skjuler kedelige steder og tilføjer lidt skønhed til havene. Vi vil gerne opmuntre dig til at indføre denne nyhed i din køkkenhave. Du vil ikke fortryde det!


deviantID

ErikOlsen's Profile Picture
ErikOlsen
Erik Olsen
Denmark
Her er noget selvfed tekst

Comments


Add a Comment:
 
No comments have been added yet.