emekuc on DeviantArthttps://www.deviantart.com/emekuc/art/karamsar-bulutlar-97395550emekuc

Deviation Actions

emekuc's avatar

karamsar bulutlar...

By
Published:
33K Views

Description

Karamsar bulutlar çöktü;
Batık bir limandayım; batmışım gözlerinde...
...

merhaba

mesut GÜMÜŞLÜOĞLU
Image size
1200x1163px 697.26 KB
© 2008 - 2024 emekuc
Comments366
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In