Eddie-Zato1 on DeviantArthttps://www.deviantart.com/eddie-zato1/art/Fanny-129648594Eddie-Zato1

Deviation Actions

Eddie-Zato1's avatar

Fanny

By
Published:
3.2K Views

Description

Wreszcie się wczytało! O ludzie... nie wierzę że się tyle męczyłam z tym... czymś.
Dobra po pierwsze - wcale się nie cofam w rysowaniu tylko narysowałam to tak sobie... mam słomiany zapał i nawet jak szkic wyjdzie ok to potem cała reszta... do chrzanu

wiem wiem - trzeba doceniać to co się ma, a jakiś tam talent mam.... ale tak bardzo podziwiam innych że moje rysunki wydają się być... uh sama nie wiem, nie starczają mi!

W każdym razie na rysunku jest Fanny Price - tak tak uległam urokowi "Mansfield park" i narysowałam główną bohaterkę - taki mój urok. Zadurzyłam się w tej książce jest absolutnie n-i-e-z-i-e-m-s-k-a.
Dziękuję za uwagę, baju baj C;

------
Fanny Price is a young girl from a poor family, raised by her rich uncle and aunt, Sir Thomas and Lady Bertram, at Mansfield Park. She grows up with her four cousins, Tom Bertram, Edmund Bertram, Maria Bertram and Julia, but is always treated as inferior to them.
On the picture she is in her own room (quite poor anyway) beleaguered by letters she received from her dear brother William and also by a books, that she really loves to read.
Fanny is sensitive, shy, intelligent, seemingly virtuous, with a good sense of morals.

I like her, and i think she may looks like that....
Image size
557x558px 251.96 KB
© 2009 - 2024 Eddie-Zato1
Comments56
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
ihatemyprepteam's avatar
I LOVE this drawing! It's so lovely, and Fanny has such a sweet and enearing aura to her. She's definitely one of my favorite Austen heroines, and I think you really captured the Fanny that Henry Crawford and Edmund Bertram fell in love with.