Deviation Actions

DuszanB's avatar

Slavic Feast

By
Published:
6.1K Views

Description

Slava rodnim bogovima !!! Slava precima !!! Slava Slovenima !!!


Słowjan, Słowjenjo, Славяне, Słowianie, Слaвяни, Slovania, Слов'яни, Slované, Словени, Slaveni, Slovani, Słowiónie !!!

full view for details and all that...


drawn with pencil[4B] on paper and colored with PSCS3 & Wacom ..
Image details
Image size
940x670px 595.22 KB
© 2008 - 2023 DuszanB
Comments38
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
mspace2000's avatar
Nie możemy mieć związku słowiańskiego, dopóki 13 krajów nie przestanie walczyć.