Scholarship for finishing Wayfar

1 min read

Deviation Actions

Dragonbaze's avatar
By
I'm receiving a scholarship from the Cultural Committee of Uppsala to finish the Science Fantasy comic - Wayfar - together with Mirelle Eriksson! What better way to celebrate than to start a facebook site where we can post progress updates on the project? Cake maybe. And a Chapter 3 teaser!

Wayfar on Facebook: www.facebook.com/wayfarcomic

Teaser: redmalm.blogspot.se/2014/04/sc…
Published:
© 2014 - 2021 Dragonbaze
Comments7
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Devilry's avatar
Yaay vad kul! Och att ni ska vara med på SPX!
Dragonbaze's avatar
Devilry's avatar
Det var det! :) tack för serien på köpet, rolig läsning om Uppsala! :D
besnglist's avatar
Wonderful news, congratulations! 
Dragonbaze's avatar
Many thanks, friend!
yohunny's avatar
Fantastiskt roligt och välförtjänt, grattis! Jag har tyvärr halkat efter på Wayfar, men ska ta itu med det : ) ska ni sälja på SPX?
Dragonbaze's avatar
Tack så mycket! Ingen fara, det är lika bra eftersom det går så långsamt fram.. :D nummer ett och två kommer att finnas på mässan! 
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In