DorianoArt on DeviantArthttps://www.deviantart.com/dorianoart/art/ROBOTIKA-2-306074338DorianoArt

Deviation Actions

DorianoArt's avatar

ROBOTIKA (2)

By
Published:
670 Views

Description

One of the images of mine I more love returns here in another version...Hope You can appreciate it!

(mandelbulb 3D -terragen)

Mandelbulb3Dv17{
Y....kR/..Um1...ET...2E...k.oNtoWSl5.nV3WTLNWD4EDD93r77lZ.2guuakQIGyzGno0.3HFr.k
................................uF1gCoR7iz1........Y./..................2/2..i1F
...........//.../ME1/....6EAJ...D6....k4.....cRntKH8zWpD/.khv8NDvApy.l9RHk1.tnGX
.FEnAnID/A../2UsfnmWhRC3.nMAGmZ49KzDduZrzYzZlz9...........U0.....y1...sD...../..
.wHnAnQDcgxLbdedUwX5/BILZBbQzsqTV/0qIwnDpSP20pdTmx9v/YsW/nm3z.yPBmj8wUnDwG5bwO4T
rwnTlMflsOuDzGUvXbYJZ7rD.....12lQ.........UNaNmD.M....sD/Akz............GVf53iSI
8.A..........A6U.i1...sD....zU/Sw5.islT.MZ5z/UTSw5.aulT.sg5z/UxSw5ko/9uDq.....x/
.....MEUZz1.......kzvwzzz5k8.c1......61...EB....U0.06w...UE5....e....wX7...UiHbI
...U.0aZczDM6/nzMg2czX6dEr5.0c..zrhe..UoK/nl2xvj/sM93P58iz1...........U.8.UQgk0.
.wUmc2beYz1.dA8E5Exwz0..........VMU0..cWF0..2RiGMQZhz0EVjiO8eGyj..........k.Ec..
DRJK4.EbG7eFT5uj.s6QZJdbqz9.PLXVS/k..jU382.6agGP.EjmvuhLXz9.OvnMXKykz.Uv7TIBnj.k
f6kM.EX7KQ8.Ss7g5axvz0kUvdY0JrwD.IfghFtZ8.A..UTVR..y3q/.zz/k.1A..1Ak.szDsnwF.UDn
5/EzThdht0kaqa9.Qs5y3q/.sLM5..bTsLM5.UTVR..lyVTVR..y3q/.Mw5y3q/.sLM5.kqTsLM5.UTV
R..kzVTVR..y3q/....y3q/.zz/k.1A.yz1yAT2.xzpaqa9.g3aPYxaNh3qNdBaBic4Qb/...6KSThIM
E....I....E.....I....A....kLklKMiJaFjl4N.Q4.....................................
...................wz...........................................OaNaNaNa7z1.....
...wz...........INL/cf0aFxvPJeMeqqB5z.....yDQ/.....................Uz...z1......
.....................M/..../....1....2IPVdLOiR460x4S..pPr/......................
.Qk0..........................zDOaNaNaNaty1........../..........................
................................................................................
................................2....E/...U.....T3IPVdLOiRaEjV5...E.....7IgGC2pP
3.gx36dEQHA.5...0...............aNaNaNaNE.2........sz..........EOaNaNaNatyXaNaNa
NaNqz..........EaNaNaNaNqzXNaNaNaNaxzE3E.....................2U/22....U..1...o4.
..E.F.....k5O4wpndLLz2..........U02...kD.oA4....I....M....EE0x4SK3aQtBpMVlKNoE4.
......................k/..E........................wz.........yD........kz1.....
..............zD...................wz.........................................yD
........Uz9..........................................M/..../....1....2IPVdLOiR46
0x4S.I4BY/.......................Qk0........................../E........Uz1.....
.....dNaNaNaNavDOaNaNaNatyXaNaNaNaNmz...........................................
.........................DorianoArt..............................}
Image size
2200x1423px 1.34 MB
© 2012 - 2023 DorianoArt
Comments12
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
GrahamSym's avatar