DorianoArt on DeviantArthttps://www.deviantart.com/dorianoart/art/MANDELBULB-SCULPTURE-314482986DorianoArt

Deviation Actions

DorianoArt's avatar

MANDELBULB SCULPTURE

By
Published:
1.5K Views

Description

Here are two Mandelbulbs + a Terragen background for this "neoclassic" mandelbulb sculpture.....

Mandelbulb3Dv17{
Z.....Y/..kg2...kR/..2A...UleIzrW.A1.vNAv08KM6.kEytDWDllqzvjf5fc3dM4.dl34BhPGh.k
................................30582brKt.2........Y./..................C/2...wD
...........J/.../M01/....6.k/...f3...6E/.....IhT3u0FJikD/.U0RC4E..k91dkpXmX.aNa/
./UaNaVD/6../2EnAnAnAnA../................................U0.....y1...sD...../..
.w1...kDC14NYu/KqvX1FBpRsqJ0zugOVBkEnHmDMX/XBkpTZwHTJcKBzKl.z2rGjLQVzOijtblRbK1T
.w96R3UV9Q77zY0hgTKgUgkD......2Wb/............sD.E....sD.2E.....................
.............oAnAt1...sD....zUjS06.av7U.skb.0UBT06.Sx7U.Msb.0UfT06U0RC4Eq.....r3
.....6OFaz1.....1.kzEwzzz1UT.U2.3....UD...EB....t0/mDU3.kUU7....v....E18...XiS5I
KAWUNydelyjeYFnzTeOgzf8NogD.1c..zzzz...0.p4HE3zj3EdGkxmWcz1...........E.8.kXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz0..........X613zjYBm2...........s/..........gM3ZaYq1zP.0c..
yYHA..EVjiO8eG.E.W0dRIRSkz1..........IU.S..SFu7..EfykdJMnz9.t8A5CGi4./kJEj5cCS.k
VQX0wvdLX...2RiGMQZtz.ktPnvka6zD.Y7K7Q8eyz1...uBZ.kzzzTHzzFoTu2.mXipctzDnueM.6wj
DiLzTt6Ul/kzxnzFQs5crI0.zDCrB/bTUSH7.wzzzr2ly/uBZ..ZtJLHMw5crI0.XmX8BlqTUSH7.kvh
qq2kz/uBZ.kfPpIH...crI0.zzFoTu2.yzngi84.xzZX.45..2YHI3oINlIECFYAic4Qb/kLmpa9e/rN
E....E....E.....I....g....EHZtqNZ75Gt/LNm/.IjR5.................................
..U................0./........zD........kz1........sz........Uyj................
.....QGA6k85OFxDuvbOwGrYcyHnAnAnAnAvz.........zD................................
....................../....3....7....2YEjVbJHxJOXJaPm.EFm.......................
.Q........U...................zDOaNaNaNaty1LD8Qxckpvz...................kz1.....
...sz...........................................................................
................................/....E/...k0....BJaPbJaQo.kIX34PZF1N.E1N........
.................k.1Ak.1A...............6.2........wz.........zD........Uz1.....
...sz...........................................................................
..........................................E.....I....I....EGFpWMplaMUw4PY/.IjR5.
.........................6U........................6./........0E........kz1.....
................................................................................
........................................................}
Image size
2200x1654px 999.49 KB
© 2012 - 2023 DorianoArt
Comments13
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
Rin2-Chan's avatar