DorianoArt on DeviantArthttps://www.deviantart.com/dorianoart/art/I-WAS-DREAMING-372288937DorianoArt

Deviation Actions

DorianoArt's avatar

I WAS DREAMING...

By
Published:
676 Views

Description

Mandelbulb 3D - Sky Photo Background -Philters Photoimpact
This image is also in "Tallenge Contest". If You want vote for me here is the link: [link]

Mandelbulb3Dv18{
b....kR/...V1...I....2....kv/t9JeePvzu3fLiEjsV2EXKsVM3xFzzXtmIgescZwzYbuMVeDslxj
................................sUdiOz5qS.2........A./O........E.......EU/YNaNyD
...Uz......f..../QF1/....6.G2...D/...2E3.....QL3vp6qjUmD/Q/.....RU9W/dkpXm1....M
//EnAnQD12../2.........wz..................................u1....y1...sD...../..
.w1...kDIQjwIPDEmwnkzgj9z4AFzGK7VZ4bw5hDkbrDIPUmWwfW.vypXQe1z4C96M0iNMoDlafHsH.C
2xv453h5gZRAzadYyoVh6Fmj......IHI...MC........sD.6....sD32E.....................
.............oAnAt1...sD....z.YSp6.suJX..iLB0.0Tp6.kwJX.UpLB0.UTp6......H....k1.
.....EVfbz1.....6yzzZ0Ak.XUO.2/......c0...EB....Q/3C6I2..3UszzzzP....o0....URH52
...U.0aZcb6M6/1XMg2cFV6dE1c.2c..zzzzI/.UdtvvzczD4.cl59h0xz9..0........k.8.kzzzD.
IUNAT2kYMz9.aC/LmCx..B...........6U0.wzzz1..ilEhAIrpzEGbG7eFT5uD..........E.0c..
zzzz.............0...................2U.8.kzzzD............8....................
/6U0.wzzz1...................................MZJW0.l31hrJrUivu4..3ICSDx5paaY.MQi
.zzvwwtSo/E8W.mzQVZHL04.fVuSzvrLhNsR.gRrQzTwaNoJA0kfkKvzexKZAS3.rJrMzTxRTVub.Avl
3vh3wFNUe0EjqSwz...y3q/bzz/k.1Akyz1yATomxzpaqaffl6nAtU1Aic4Qb/UMtxpMrZaPoVKNmp0N
E6...M....E.....I....U.....Rm3aPnpGQ7NoI.................................MU/4...
................................................................................
...../.........E................................................................
.....................2.....3....9.....JOmZaNj7LP7NoI.A3.........................
.sU1....06..06............................2.....................................
..............zD........kz1........wz0..........................................
................................/....E/...U0....bJLPY7rPkZYFH/..4B3.............
............Cs....U.4MU/................F.2........../..........................
.............E/E........kz1........................................../..........
..........................................U.....I....Y.....RdlKOiRaMmZqMf7HG4B3.
.........................MU/4...................................................
...................................2./.......U.E........cz1.....................
..........................................................kzzzzz.......QcJaQZZYF
H/...............................sU1.sk1DwU.02E...............zD..........2.....
........................6.2........wz.........zD........kz1........wz...........
........kz1........wz.........................................../....E/...k0....
NZaPN3aPbZYFH/..............................Cs....U..MU/4...............Uz1.....
...wz................................cNaNaNaNavD........kzXaNaNaNaNmz...........
..............................zD............................................}
Image size
2500x1500px 1.01 MB
© 2013 - 2023 DorianoArt
Comments5
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
KPEKEP's avatar
Удивляет