Shop Forum More Submit  Join Login
About Digital Art / Hobbyist PawełMale/Poland Recent Activity
Deviant for 6 Years
Needs Core Membership
Statistics 214 Deviations 4,452 Comments 29,320 Pageviews
×

Newest Deviations

[Personal] White beast by DolarTheKogaDog [Personal] White beast :icondolarthekogadog:DolarTheKogaDog 2 3 [Personal] Dog in the pub by DolarTheKogaDog [Personal] Dog in the pub :icondolarthekogadog:DolarTheKogaDog 17 3 [Personal] Sitting lady by DolarTheKogaDog [Personal] Sitting lady :icondolarthekogadog:DolarTheKogaDog 22 2 [FanArt] Jerome by DolarTheKogaDog [FanArt] Jerome :icondolarthekogadog:DolarTheKogaDog 29 7 [FanArt] Final battle by DolarTheKogaDog [FanArt] Final battle :icondolarthekogadog:DolarTheKogaDog 31 4 [Collab] Mei with uncle Dolar by DolarTheKogaDog [Collab] Mei with uncle Dolar :icondolarthekogadog:DolarTheKogaDog 7 3 [Practice] Girl by DolarTheKogaDog [Practice] Girl :icondolarthekogadog:DolarTheKogaDog 5 0 Ben with cigar by DolarTheKogaDog Ben with cigar :icondolarthekogadog:DolarTheKogaDog 12 1 Mei by DolarTheKogaDog Mei :icondolarthekogadog:DolarTheKogaDog 8 0 Rakky by DolarTheKogaDog Rakky :icondolarthekogadog:DolarTheKogaDog 7 0 Jasper by DolarTheKogaDog Jasper :icondolarthekogadog:DolarTheKogaDog 5 0 [Personal] Tryton by DolarTheKogaDog [Personal] Tryton :icondolarthekogadog:DolarTheKogaDog 9 6 Wait a sec.. by DolarTheKogaDog Wait a sec.. :icondolarthekogadog:DolarTheKogaDog 20 1 Jasper by DolarTheKogaDog Jasper :icondolarthekogadog:DolarTheKogaDog 11 1 [Gift] Summer time with friends... by DolarTheKogaDog [Gift] Summer time with friends... :icondolarthekogadog:DolarTheKogaDog 14 3 Haida by DolarTheKogaDog Haida :icondolarthekogadog:DolarTheKogaDog 70 16
No co? Każdy od czegoś musi zacząć..:P

Favourites

Andy Valkama Keychain by smirsdraw Andy Valkama Keychain :iconsmirsdraw:smirsdraw 7 0 I can't fix this alone. by smirsdraw I can't fix this alone. :iconsmirsdraw:smirsdraw 4 0 Adoptable Auction - Assassin Wolf (CLOSED) by furry-eyes Adoptable Auction - Assassin Wolf (CLOSED) :iconfurry-eyes:furry-eyes 36 3 Animated SteamPunk st.Bernard (Closed) by Sherharon Animated SteamPunk st.Bernard (Closed) :iconsherharon:Sherharon 58 8 Regulus guardian [CLOSED] by Sherharon Regulus guardian [CLOSED] :iconsherharon:Sherharon 78 7 You can't be gay... by K0rdi4n You can't be gay... :iconk0rdi4n:K0rdi4n 25 1 Commission: Best dad by K0rdi4n Commission: Best dad :iconk0rdi4n:K0rdi4n 34 3 SteamPunk Cheetah Commission by Sherharon SteamPunk Cheetah Commission :iconsherharon:Sherharon 41 7 Melanie by skyesanimation Melanie :iconskyesanimation:skyesanimation 845 99 Morios Senea by Hienkaaaaaaa Morios Senea :iconhienkaaaaaaa:Hienkaaaaaaa 53 32 Relk on Rock by beastofoblivion Relk on Rock :iconbeastofoblivion:beastofoblivion 1,310 53 Relk Face by beastofoblivion Relk Face :iconbeastofoblivion:beastofoblivion 587 19 Wild Dog by beastofoblivion Wild Dog :iconbeastofoblivion:beastofoblivion 1,755 47 B U R N by Hukkadaddy B U R N :iconhukkadaddy:Hukkadaddy 32 2 Salavappu 2018 by Hukkadaddy Salavappu 2018 :iconhukkadaddy:Hukkadaddy 25 7 TObacco Fursonasdf by Hukkadaddy TObacco Fursonasdf :iconhukkadaddy:Hukkadaddy 25 0
Prace, które moim zdaniem są warte uwagi i podziwu. :)

Niekryty Krytyk stamp by almargeri

deviantID

DolarTheKogaDog's Profile Picture
DolarTheKogaDog
Paweł
Artist | Hobbyist | Digital Art
Poland
Info:
24 year's old, male, Poland


www.furaffinity.net/user/dolar…
To do list:
-...?
Warunki zamawiania rysunków:
1.Zanim zamówisz, spójrz w dolarthekogadog.deviantart.com…. Znajdziesz tam najnowsze prace mojego autorstwa, przez co wiesz z jakim poziomem masz do czynienia.
2.Jeżeli masz wątpliwości (np. nie znalazłeś danego gatunku rysowanego przeze mnie w galerii albo był narysowany dość dawno), zapytaj czy się podejmę narysowania.
3.Staram się rysować głównie ssaki, acz mogę spróbować podjąć się też innych gatunków czy też fikcyjnych postaci.
4.Nie rysuję ludzi.
5.Mam prawo odmówić narysowania pracy, jeżeli porusza tematykę z którą będzie mi źle się pracowało (wszelkie nazbyt udziwnione fetysze, zapytaj po prostu czy się tego podejmę).
6.Najpierw robię szkic, później lineart. Jeżeli go zatwierdzisz, płacisz całą kwotę i robię cały omawiany rysunek.
7.Możesz na wstępie napisać do kiedy chcesz otrzymać rysunek.
8.Jeżeli będę nadmiernie popędzany o zakończenie pracy (czasami nie mam po prostu czasu, czy też artblock robi swoje) bez podania wcześniejszego terminu zakończenia pracy, mogę zrezygnować z rysowania i odesłać 90% kwoty rysunku bądź porzucić projekt jeżeli była to darmowa praca.
9. Płatność odbywa się głównie przez PayPal (dolarthekogadog@wp.pl).
10.Jeżeli chcesz zamówić rysunek +18, musisz mieć powyżej 18 lat (nie interesuje mnie, że za np. 2 miesiące będziesz pełnoletni).
11. Ceny za poszczególne rodzaje prac znajdziesz tutaj (w PLN'ach sytuacja wygląda trochę inaczej, więc jeżeli jesteś zainteresowana/y napisz a się dogadamy co do ceny).
12. Nie jestem zbyt dobry w angielskim(potrzebowałem pomocy do napisania tych zasad zamówień rysunków) więc nie gniewajcie się, jeśli źle zrozumiem o co chodziło (acz z rozumieniem mi idzie lepiej niż z samym pisaniem).
13. Możesz bez problemu dać rysunek ode mnie w swojej galeri, nie zapomnij jednak napisać od kogo on jest.
To chyba wszystko, jeżeli mi się coś przypomni, uaktualnie listę.
~DolarTheKogaDog.
Conditions of ordering drawings: 
1. Before you order, look into the dolarthekogadog.deviantart.com…. There you will find the newest works authored by me, therefore you will know what level you deal with. 
2. If you have doubts (i.e not found the drawing made by me in gallery or it was drawn quite long ago), ask me will I take on the drawing. 
3. I try to drawn mostly mammals, but can try to take on other species or fictional characters.
4. I don't draw people. 
5. I have a right to refuse work, if it tak one the subjects with which working will be difficlut for me (all kinds of weird fetish, just ask will I take it on) .
6. First, do a sketch, lineart later. If you find it, you pay the entire amount and I'm doing all this drawing. 
7. You can write on the beginning when you want to receive the drawing. 
8. If I will be excessively rushed to finish work (sometimes I just dont have time or artblock does its job) without previously giving the term of end of work, I can resign from drawing and send back the 90% of payment amount for the drawing. 
9. Payment takes place mostly trough PayPal (dolarthekogadog@wp.pl). 
10. If you want to order 18+ drawing, you have to be above 18 (doesn't interest me that you will be 18 in two months)
11. Prices for separate kinds of works you will find here.
12. I'm not good in english (needed help to write this drawing order conditions) so don't be mad, if I wrongly understood what was it about (yet understanding I'm doing better then writing). 
13. Feel free to upload artwork from me in your gallery but don't forget to get credit to my profile in descipton.
That should be all, if I remember something I will update the list. 
~DolarTheKogaDog.

Comments


Add a Comment:
 
:iconspanishdeath:
spanishdeath Featured By Owner Jul 20, 2018
your art is so cute!! keep up the amazing work
Reply
(1 Reply)
:iconskyetail:
Skyetail Featured By Owner Sep 25, 2017  Hobbyist Digital Artist
Thank you for giving me a llama back! :)
Reply
:iconl-kidogo:
L-Kidogo Featured By Owner Sep 1, 2017  Hobbyist Digital Artist
thanks for the llama <3
Reply
(1 Reply)
:iconkynay-stuff:
Kynay-Stuff Featured By Owner Jul 26, 2017  Hobbyist General Artist
Hey, wanna art trade? ^^ 
Reply
(2 Replies)
Add a Comment: