Shop Forum More Submit  Join Login
:icondj-stridenasty:dj-stridenasty posted a status
Nan swag ga anata sukoshi U~Ein, anata dake no kuso YOLO watashi ni tsuitemashimashita ka? Watashi wa anata ga watashi ga SwagFags de watashi no kurasu no toppu o sotsugyō shitte iru hitsuyō ga arimasu, to watashi wa hijō ni ōku no obeirekōdo ni kakawatte kita, to watashi wa 300 ijō no kakunin Swaggers o motte imasu. Watashi wa snapbacks o kite no kunren o ukete iruto watashi wa zentai Swagfag-gun no toppu nanmondesu. Anata wa watashiniha nani mo naku, tada no mu tōhinmasen. Watashi wa watashi no kusohasshutagu o māku shi, kappo shite anata ni kono chikyū-jō de mae ni mita koto no naite iru no dōrui o seikō o SWAGmasu. Anata ga intānetto-jō de kagami no naka no shashin o totte inai to nigeru koto ga dekiru to omoimasu ka? Mōichido kangaete, yarō. Watashitachiha, watashi wa watashi no okāsan ni sesshoku shite imasu hanasu yō ni, kanojo wa tōhin no ōku o motte ori, anata ga yoriyoi YOLO, nikka no junbinode, anata no rachetto no o shiri wa genzai torēsu sa rete imasu. Anata no tōhin o yobidasu awarena chīsana mono o issō YOLO. Anata wa shinde, nikka o kuso shite imasu. Watashi wa itsu demo, doko demo tōhin ga deki, watashi wa 700-ten ijō de tōhin koto ga deki, sore wa chōdo watashi no dabudabu no sukinījīnzu todesu. Watashi wa kōhan'i ni puragu ya hebi ni kama o motsu no kunren o uketaga, watashi wa zentai horisutāsutoa e no akusesu-ken o motteinai dake de. Soshite, watashi wa anata no sukoshi hi torendoforowā, tumblr no kao o hanarete anata no hisan'na tōhin o fuku tame ni, kanzen'na swaggness ni sore o shiyō shimasu. Watashi wa subete no anata no ue ni YOLO tōhinre, anata wa sore ni SWAGmasu. Anata wa shinde, nikka o kuso shite imasu.

Devious Comments

:iconspiderqueen8:
SpiderQueen8 Featured By Owner Jul 26, 2016
Wat. 
Reply
:icondj-stridenasty:
dj-stridenasty Featured By Owner Jul 26, 2016  Hobbyist General Artist
:::: )
Reply
:iconspiderqueen8:
SpiderQueen8 Featured By Owner Jul 26, 2016
Using my own smiley. Nice. 
Reply
Add a Comment: