Shop Forum More Submit  Join Login
About Literature / Hobbyist Guy DigaMale/Israel Recent Activity
Deviant for 12 Years
Needs Core Membership
Statistics 228 Deviations 173 Comments 12,440 Pageviews
×

Newest Deviations

Literature
Insomnia
מקוללים, הם לא הולכים לישון
אבודים, פונים אל החלון
זורקים אל הירח, מבט מלא כמיהה
מצד לצד בחדר, טועים בלי מטרה
מקוללים, הם לא יודעים לחלום
לילות, ימים, זוחלים לשום מקום
שדים מוכ
:icondigaman:digaman
:icondigaman:digaman 2 0
Mature content
the Many Deaths of Kenny McCormick :icondigaman:digaman 0 3
Mature content
the Blackest Day - Yom Shahor :icondigaman:digaman 0 0
Literature
Asabim Shotim (Bad Weeds)
שוב הקיץ הגיע, החורף עזב
צינה אחרונה לעת ליל
ועד שנראה שוב פריחת החצב
אבק ידקור את העין
קולות רחוקים הם עולים וחוזרים
האם אנחנו עדיין בתלם?
משפחה, חברים, זכרונות עקשנים
העב
:icondigaman:digaman
:icondigaman:digaman 0 0
Pandora by digaman Pandora :icondigaman:digaman 2 0
Literature
Savage
Roaming the land
a lonly man without a purpose
taking a stand
has taken it's tall
walking away
standing still was always harder
from the cities of men
i'm a part of, no more
and I've fought their wars, and I've paid the price
and my scars will never show, how much I'm scarred inside
and I move on,
memories, they always huant me
one day, I know,
I will find a way to break free
the animal inside me is dead!
and when I sleep, I see her still
lying in my arms, carresing me
and when I Dream, she looks at me
her burning eyes, they blame me still
and I move on,
memories, they always huant me
one day, I know,
I will find a way to break free
a way for me to cope with the pain
a way for these nightmares to end
a way to forget who I am!
And I am tired now, tired now
I have journeyed to far
I am looking for redemption
I need some peace of mind
and peace won't come, peace won't come
so I look for peace no more
I look for peace no more
I give myself to war
cold steel and burning hatered
this rage is
:icondigaman:digaman
:icondigaman:digaman 1 3
Literature
Stonecold
"I looked and there before me was a pale horse!
Its rider was named Death
and Hades was following close behind him."  Revelation 6:7
  "there are things in this world we do not fully understand, there are worlds we may never know"
even now I keep thinking back to the night my father died, he told me this sentence, back then I thought it was old age taking over his mind, but maybe, in his last moments, he got to see a glimpse of the unknown.
  I woke up in the rain, it was dark, I laid naked on the ground with only rags to cover me. I looked around me and learned I was in a cemetery, I looked at the graves near me, three graves, a family: Mark - a loving husband, Martha - a loving wife, and Nathen - a dear son. there was something about these names, but I just couldn't remember what.
  but I would.
  I got up, the rags around me were soaking wet and I was cold, I started walking, I had no Idea where I was going and for how long, there were no people around me, t
:icondigaman:digaman
:icondigaman:digaman 0 0
The Enforcer by digaman The Enforcer :icondigaman:digaman 1 0
Literature
Red
Oh, god, Am I Going to die?
I suddenly started to bleed
All the girls, they point and they laugh
and start to throw things at me
Always I'll be ostracized
never belong in any way
this emptiness I feel inside
oh, Momma, all you give me is pain
pray, little child, for forgiveness
pray, for the sin in your heart
carry the curse, it's your burden
carry the curse of the blood
Oh Momma, please, you should have told me
should have told me of the blood
should have told me this would happen
and not treat me like a child
pray, little child, for forgiveness
pray, for the sin in your heart
carry the curse, it's your burden
carry the curse of the blood
Oh I hoped this would have passed you
and you'd avoid this curse of blood
now get inside your closet
and you pray, my child, for god
blood pressure climbing, raising
I feel myself transcend
I feel my heartbeat racing
no more will I be scared
It's getting harder breathing
my old skin I will shed
the laws of physics bending
my star has shined in red
oh
:icondigaman:digaman
:icondigaman:digaman 0 0
Reaver by digaman Reaver :icondigaman:digaman 1 0 The Spartan by digaman The Spartan :icondigaman:digaman 0 0 Hellraiser by digaman Hellraiser :icondigaman:digaman 1 0 Karnak by digaman Karnak :icondigaman:digaman 0 0
Mature content
Valley Forge, Valley Forge :icondigaman:digaman 0 0
Literature
Last Son
A Lonely man walks the earth, not quite a stranger
but a stranger everywhere he walks
and to him, this world is made of glass
and the people are so tiny, fragile figures made of sand
and every step he takes, brings him closer to the questions
that he is too afraid to ask.
Across the heavens, from afar
the relic of a dying star
fall to ashes falls to dust
searching on, and on he must
A Father tells his son to hide because people are afraid
of everything that's different.
and the son, he grows, and his heart it beats like hammers
and his eyes they see it all, and they burn it like a sun
and every day that passes the boy is growing,
and he feels he can no longer hide.
From afar, a fallen star
a lonely child, the strength of god
from the ashes, from the sun
to this world, he stumbled on
A father bids his son a last goodbye and sets him off into the yonder
a dying world's last hope of salvation from past crimes
and the son he grows, and he hide, and he is lost with questions
and he grows in
:icondigaman:digaman
:icondigaman:digaman 0 0
Qinghai by digaman Qinghai :icondigaman:digaman 1 0

Random Favourites

Mature content
Super Soldiers Chaper 1-2 :icongorge464:gorge464 2 4
The Punisher by C0G-Graph1x The Punisher :iconc0g-graph1x:C0G-Graph1x 189 24
Literature
The Joker's Story
The door slammed open.
Shuffling feet brought along the thick stench of whiskey shots and urine like a noxious cloud. It clung to the peeling wallpaper and darkened the floor. Slippered feet slid across the cheap linoleum and white hands clenched the counter. Mother gasped as the light flickered.
“Where’s... th’ ...booze?” his voice cut through the air with slurred words. Mother shook her head. Her white hands were shaking and holding on for dear life.
“I said...where is it?!” he was shouting now. Shouting and reaching for an empty bottle on the table. He threw it at the cupboards, smashing it into sparkling crystal.
“WHERE-IS-IT?!” Louder now, and shaking too. Shaking with intensity only fury could unleash.
“G-gone.” Barely audible under the smashing of more glass and footsteps getting closer. One more step and her white hands shot across the counter. A knife gleamed in the flickering light.
“D’ you think you’re gonna CU
:iconMasqueradeLover:MasqueradeLover
:iconmasqueradelover:MasqueradeLover 25 32
The Simpsonzu by spacecoyote The Simpsonzu :iconspacecoyote:spacecoyote 111,989 0
Literature
Nightheart
To have a nightheart,
a heart of night
consumed by darkness
devoid of light,
Is to be a soul
lost and weary,
forever alone,
cold and dreary
Those of the nightheart
are blind to love,
thereby cursed for life,
cast from above
Terror is nightheart,
the heart of night,
for it feeds on wrong
and shuns the right
:iconJadedFlame:JadedFlame
:iconjadedflame:JadedFlame 4 2
Literature
What if? Premise
The life cycle of human beings is fairly simple:
They are born.
They live.
They die.
No known real person, past, present, or future, has any truly greater signifigance in this aspect. All that are dead once lived, and all that are alive will die.
This is an unfortunate but true law of existence.
But 'law' is just a fancy word for 'rule', and every rule...has an exception...
:iconAvatarKiba:AvatarKiba
:iconavatarkiba:AvatarKiba 3 8
Literature
The Bard's Tale
The Bard is a man of curious thought
A man who interesting tales sought
For even if the man found his mortal lot
The bard told his tale until money he got
On this lonesome day, the Bard did speak
Not of women he knew, nor might over meek
But a hero risen from a village many now seek -
A spine-thrilling tale of protecting the weak
"Listen closely," he proclaimed with a sigh
"For even though it is man's lot to die
A hero's story once told will always get you by
Raising enough money to pile it high"
"This hero himself was a shrew
A young boy who knew not what to do
Yet a woman found hope in him, too
So here I am, giving his story to you:
The lad was a boy of middle class
The kind you'd expect to see making glass
Or helping the blacksmith meld his brass
Or lying in a heap with friends on the grass
But a magician once rode by the village
Warning all within of the viking rape and pillage
(And here, my friends, does the rhyming stop,
A tale can only be told in the verse it is taught)
So the m
:iconelite333:elite333
:iconelite333:elite333 1 4
Literature
Ballad to the soul I lost
Your eyes like fire
Your heat like coal
My love is dying
My love is old
I can't stop thinking
The times we were near
Kissing under the stars
Our minds were so clear
But it's coming to an end
My brain will soon fall
I don't know my hands
I can't recognize me at all
I'm a different person now
My face is scarred with tears
My body is slowly dieing
My soul is no longer here.
I am but am empty shell
With nothing inside
All I know is sadness
And there's no where to hide
And to this I will live
To the rest of my days
Knowing you are not with me
Knowing you  cannot stay
Our heats are at a crossroads
Saying our slow goodbyes
Our minds are still one
But my mind has died
So with this I leave you
Until we meet again
I know not when this will happen
But I guess I'll see you then.
But please don't fight it
And please don't cry
I've done that enough for the both of us
I told you I'd never lie
And when you see my face
Up there in the stars
Know I'll always be thinking of you
And forever will
:icontheone71:theone71
:icontheone71:theone71 2 2
Literature
A Bard's Tale
This is my story, the tale of a lost young man, doing everything necessary to make tomorrow come. I will not pretend to have all the answers, throw myself a pity party, or reveal some deep and mystical truth. That is just not me. What is me is what follows...
A wise man once said the best thing anybody can hope for is to see the next sunrise, for tomorrow is not promised to any of us. Though a cascade of other proverbs and anecdotes have invaded and fled my mind, this one has found a permanent home in my heart. I know the saying holds truth, because I am never happier than when I see the first rays of a new day. When that moment comes I always smile, because I can finally rest assured that everything I did the day before, all those actions just to get myself through the day, were worthwhile.
Taking heart in something as miniscule as that may seem morbid, aye, but there is quite the method to my madness, and a reason for having the outlook I possess. My mind is a cacophony of emotions I
:iconWaywardSaint:WaywardSaint
:iconwaywardsaint:WaywardSaint 3 2
Literature
Tale of a Bard
When the stars fill the sky
And the moon shines so bright
And I lay under it's magnificence
As the world passes by
I know not of war
And I know not of hate
I know not of death
My mind is a blank
I sing a soft song
Of tales long ago
Of witches and wizards
When magic would flow
I sing of my life
I sing with my soul
I sing with no purpose
I sing with no goal
My soul is not black
But my heart is not whole
My peace has not withered
Death takes no toll
So I lay under the stars
And sing my soft songs
For I am a bard
Under  the moon and stars
I where I belong.
:icontheone71:theone71
:icontheone71:theone71 3 3
Tribal Skull by Punisher01 Tribal Skull :iconpunisher01:Punisher01 5 1 collage by road2damascus collage :iconroad2damascus:road2damascus 1 0

Activity


deviantID

digaman's Profile Picture
digaman
Guy Diga
Artist | Hobbyist | Literature
Israel
"Goodness Produce a single Successor, Evil Spawns in thousands"

"Not all those who Wander are Lost"

"but I don't Want to go Among Mad People"
"Oh you can't Help that, We're all mad Here..."
Interests

Journal

No journal entries yet.

Comments


Add a Comment:
 
:iconyokoky:
YOKOKY Featured By Owner Jul 21, 2014  Professional General Artist
SHALOM -ha medina shelanu hazaka- we don't have to justifite our reason to hate terror...to fight terror...we will winn - dear friend !AMENHeart Heart Heart Clap Clap Clap Clap 
Reply
:iconcantdrawhm:
CantDrawHM Featured By Owner Apr 9, 2014
Thanks for the watch!
Reply
:icondigaman:
digaman Featured By Owner Apr 9, 2014  Hobbyist Writer
You're most welcome.

and thank you, too
Reply
:iconrexforte:
RexForte Featured By Owner Oct 31, 2013  Hobbyist Digital Artist
The favorite you supplied my art with was very much appreciated, I am greatful. (Didn't wanna say thanks for the fav)
Reply
:iconjr19759:
JR19759 Featured By Owner Sep 1, 2012
Thanks for the :+devwatch:
Reply
:iconsmitty309:
Smitty309 Featured By Owner Jan 16, 2012
Thanks for the watch!
Reply
:icondigaman:
digaman Featured By Owner Jan 19, 2012  Hobbyist Writer
You'r Wellcome, great stuff
Reply
:iconk-aybars:
K-aybars Featured By Owner Jul 30, 2011  Student Interface Designer
Thanks for the fav :aww: Shalom
Reply
:icondigaman:
digaman Featured By Owner Oct 11, 2011  Hobbyist Writer
WaAliKum Salam, Brother!
Reply
:iconcuba12:
cuba12 Featured By Owner May 19, 2011  Professional General Artist
Thanks for the fav :ahoy:
Reply
Add a Comment: