devrimkunter on DeviantArthttps://www.deviantart.com/devrimkunter/art/Savas-posteri-161466071devrimkunter

Deviation Actions

devrimkunter's avatar

Savas posteri

By
Published:
707 Views

Description

İstim-bol fikir çalışmaları.
Dünya savaşı posteri
Image size
800x1100px 224.26 KB
© 2010 - 2024 devrimkunter
Comments1
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
espermeset's avatar
İlham veriyor, neden bir tane var? Hava kuvvetleri ve cebeciler için de olurmuş, çok güzel, XVI - XVII arasına uyarlansa,