Deviation Actions

Deathwolf87's avatar

bleach training

Published:
By
0 Comments
212 Views
Jostain syystä vasta koneelle siirettäessä huomaa että kuvassa on jokin pielessä ja sitä on enää mahdoton korjata..

ohwell, kohtalaisen tyytyväinen olen tähän harjoitustyöhön, paremminkin voisi mennä mutta koitetaan ensikerralla uudestaan paremalla onnella.
Image details
Image size
1599x2000px 361.62 KB
© 2009 - 2021 Deathwolf87
Comments0
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In