Deviation Actions

DDDPhoto's avatar

Pearls Among The Thorns Revisited

Published:
By
872 Views

Description

I was picking some images to test print on metal and decided to redo one of my old ones. Here is the original version fav.me/d4w6e8e which was a tweak of this image fav.me/d4vkd0d by Andrea1981G

Here are the parameters:

Mandelbulb3Dv18{
g.....r3...kG...w....2U...Er5eEzbVo2.neL.Aj33CAEMDmdxvBd1.QRUR1btBv..FeGVwNU4M.k
................................7udtL8kizz1........A.Nod.......E.......U//2...wD
...Uz6/...Um1....Q.4/.....UDF...W0....E4.....oAFRFt91SmD/Q........Es0dkpXm1.....
./EnAnID12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.wX0LD0Dt07DBzNcXv1mDlQvX8L6zKTh.Xq6hxlj.K03k1AEawnJ4YLAJcs/zcoD3tl.kAkjXK7khW1y
BwHIMK4h2sH5zu8SuLIzF1mDU.....oaV1..zc0...EnAngD/2....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zw1.................Y7H4CuroT1..............w....k1.
.....Ksulz1.....yzjL7zzzz1EJ.EA......g2...EB....p./46I1..UUszzzzWzzzzPH2.....t5I
...U.0...wzzzzzz....z1.....25c...06U...MarH7iXyD6oa4dabdnz1...........k78..ecW8.
.Eot8VlJqy1.hE2Jv5G0.1..........6RV0.cgm81..R8Zc4xRcz.GbG7eFT5uD..........EJVskx
L157...aHs017toj.C.xufcACx9.EbK4fZz5.LYACQzpkF0..EkD8EU25x9862rznVxGz0E1UtqStz/k
37H2zzzzz1.......................wNVO4ODU.A..kaB..kz.9szazkz.96.gN1.gV36gN1..wDk
0yz1a.6E...Pq..PTx1Pq...z1gUzPvGz1gU.kaB.kKHNlaB..kz.9szYK4U./..z1gUzvbSz1gU..6E
..M2.06E..kz.9sz...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c................................
E....AU.V2E.....I....o....kQkVKNmJKG4B3.rJaQ..........................U1C.U1BoE1
06E./.....kAnAnAnA9wzoAnAnAnATzD........sy1........iz........U.E........kz1.....
...wz.........zD........kz1.................ko1k........nz1........wz0..........
.....................2.....3....8....2KPVdLOiRKG4B3.............................
....4MU/.............AnAnAnAnwyjBnAnAnAnqz9..................E1E........Uz9.....
...3.dNaNaNaN4yDBnAnAnAncz1..................q1E................................
................................/....E/...U0....IxaQpBLFglKOkZYFH/..............
............Cs....U.06..........OaNaNaNanzXNaNaNaNavzcNaNaNaNCzD................
.....cNaNaNaNavD........kz1.....................OaNaNaNa7z1.....................
............................................}
{Title: Pearls Among The Thorns Revisited}
Image details
Image size
1350x1080px 437.23 KB
© 2014 - 2022 DDDPhoto
Comments9
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In
wolfepaw's avatar
Outstanding tweak, David!!!  Love it!  And thanks for sharing the params!!