DDDPhoto on DeviantArthttps://www.deviantart.com/dddphoto/art/Conduit-Construct-365468508DDDPhoto

Deviation Actions

DDDPhoto's avatar

Conduit Construct

By
Published:
407 Views

Description

Based on the parameters of my image [link]

Here are my parameters:

Mandelbulb3Dv18{
g....U70....4...w....IU...UzOksKmaawzCQve1v1Ka9EHG5pzt4BA.gfvADWur4/.ZwipVLWUKwj
................................NgmLlwFoD.2........Y./.................UK/2...wD
...Uz6....EL.....M.1/.....EPK/..//...2E3.....gLaHRggtzmD/..........m0dkpXm1....U
./U0LDuC12../..........wz.................................U0.....y1...sD...../..
.zHnAnQDnvCd29PyjwfykfT1mFMyvIPJJpJilcZDhuDluZI4OtPxTG9oB4RxyaCLJ0XrPzmjIWydEyur
Vs1q44oASjx9z4l2UvQXFLjDU.....2PQ.............sD.6....sD..G.....................
.............oAnAt1...sD....zEaANscTHzB.................................7....k1.
.....Ksulz1.......kzOzzzz17./.6......M2.........m.S06Q2..U.F....6/...Unm....Sm5A
..kE.X1KEyzlciszsU3YzTAe986.oc..zzSi...MarH7iXyD6oa4dabdnzX...........k/5xzXWF1.
.sM93P58iz9.MmnWK2zwz8........../EU0.wzzz1................................E.2c..
zzzz.................................2./8.kzzzD............8....................
/EU0.wzzz1....................................8cU0.E./2Ezz/cU08../2E.tzDU08c..2E
./IzT/8cU0.E./2EQs5cU08../2E./bTU08c..2E./2ly/8cU0.E./2EMw5cU08../2E.lqTU08c..2E
./2kz/8cU0.E./2E...cU08czz/cU08cyz1cU08cxz3cU08c.24Pp3aQic4Qb/..................
E....AU.V2E/....2....A....EEh3aSdtqNU6oPs/UQ..........................k/9.......
..........EnAnAnAnw/./........yD........kz1.....................................
................................................................................
.....................2.....3....3....Y2NZBbFj7LPplKM............................
..............................yD.............................x5E................
................................................................................
................................/....E/...U0....BJaPbJaQn.......................
................4MU/4MU/................6.2........wz.........zD........kz1.....
................................................................................
............................................}
{Title: Conduit Construct by DDDPhoto}
Image size
1547x1080px 1.45 MB
© 2013 - 2024 DDDPhoto
Comments0
Join the community to add your comment. Already a deviant? Log In